MPS Cross Company -mentorointiohjelma ja yrityskohtaiset ohjelmat

Mentorointiprosessimme mahdollistavat yksilöiden kasvua valmentavan prosessin, osuvan parinmuodostamisen ja kehittymistä tukevien työkalujen hyödyntämisen kautta. Mentorointiohjelmamme saavat aikaan tavoitteellista kasvua sekä ammatillista kehittymistä sekä aktoreissa että mentoreissa. Mentorointiohjelmamme konkretisoivat missiomme "Arvokasta kasvua jokaiselle".

MPS Cross Company -mentorointiohjelman avulla opitaan toisista yrityskulttuureista ja toimintatavoista. Mallimme, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta, rakentaa sillan paitsi sukupolvien, myös yritysten ja kulttuurien välille. Yhdeksän kuukauden mittaisessa mentorointiprosessissa mentori jakaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan aktorille, josta puolestaan mentori saa uusia näkemyksiä omaan toimintaansa. Mentorointiohjelmamme on läpikäynyt yli 500 itsensä kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. 

Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino tukea osaamisen jakamista ja sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Olemme Suomen johtava yritysmentorointiohjelmien toteuttaja. Tarjoamme osallistujille valmennusta sekä konkreettiset työkalut. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, Fennovoima, Hartela-konserni, Panostaja OyjSenaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Seuraava MPS Cross Company -mentorointiohjelma alkaa lokakuussa 2019 ja hakuaika päättyy 4.10!

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa. Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Ohjelma pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin. 

Match-Making ja ohjelman yhteiset valmennustilaisuudet

Hedelmällisten keskustelujen syntyminen on koko ohjelman kulmakivi. Avoimuus ja luottamus parien välillä sekä molemmin puolinen arvostus ja kunnioitus ovat edellytyksiä sille, että ohjelman aikana tapahtuu kehitystä. Kokemukseltaan, odotuksiltaan ja persoonallisuudeltaan yhteensopivien mentori-aktori parien muodostaminen tehdään ennen ohjelman alkua.

Lähtökohtana on aina aktorin kehittymistavoitteet ja odotukset. Otamme match-making:issa huomioon mentoreiden erityisosaamisen ja kokemuksen suhteessa aktoreiden kehittämisalueisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi kiinnitämme huomiota molempien odotuksiin siitä, mitä kukin konkreettisesti haluaa saavuttaa osallistumalla ohjelmaan. Ennen ohjelman alkua haastattelemme kaikki osallistujat ja he saavat kutsun kahteen web-pohjaiseen itsearviointikyselyyn, joiden avulla kartoitamme mm. jokaisen vuorovaikutustyyliä ja motivaatiotekijöitä. Tuloksia hyödynnetään yhteensopivien parien muodostamisessa - pyrimme varmistamaan myös persoonallisuudeltaan yhteensopivat parit. Testituloksista annamme henkilökohtaista palautetta, mikä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Ohjelma sisältää neljä ohjelmaan osallistuvien yhteistä valmennustilaisuutta, jonka lisäksi mentori-aktori parit tapaavat toisiaan 4-5 viikon välein ohjelman keston ajan, yhteensä 8-10 kertaa. Aktoreilla on mahdollisuus osallistua 360° -arviointiin ohjelman aikana.

Mentorointiohjelman osallistumismaksu ja ohjelmaan hakeminen

Aktoreille 9 kuukauden mentorointiohjelman hinta on 3 100 € / aktori. 
Mentoreilta
ei peritä osallistumismaksua, mutta heille ei myöskään makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan.

Ohjelmaan haetaan täyttämällä hakulomake, linkit hakulomakkeisiin alla:

MPS Cross Company aktoreilla vahva halu kehittyä

MPS Cross Company aktori osaa selkeästi tuoda esille kiinnostuksensa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä. Ikä- tai koulutusrajoitteita ohjelmaan ei ole. Edellytämme hyviä näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja ennen kaikkea halua sekä kykyä kasvaa ja kehittyä urallaan eteenpäin. Hae aktoriksi jos haluat tukea ja sparrausta itseäsi kokeneemmalta henkilöltä esimerkiksi uusien haasteiden edessä tai vauhtia määrätietoisen urapolun rakentamiseen.

Hae Aktoriksi
Nina Kujala

"Mentorini kanssa sain sparrailla omaan kehittymiseeni liittyviä asioita - sain paljon näkemyksiä ja ajatuksia!"

Nina Kujala

Fingrid Oy

MPS Cross Company mentoreilla korkea profiili ja vankka osaaminen

Kutsumme mentorit ohjelmaan yritysten ylimmästä johdosta. Hyvä mentori on arvostettu ja tunnustusta saanut henkilö, joka omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Edellytämme mentoreilta vahvaa sitoutumista prosessiin ja halua avoimesti jakaa omia kokemuksiaan sekä kykyä paneutua aktoreiden kysymyksiin ja tilanteisiin. Hae mentoriksi jos haluat kannustaa osaajia tavoittelemaan uusia haasteita tai johtotehtäviä ja myötävaikuttaa menestyskulttuurin levittämiseen. Samalla saat itsellesi uutta energiaa ja uusia näkökulmia.

Hae Mentoriksi
Tapio Saarelainen

"Mentorointiohjelma on oivallinen mahdollisuus aktorille, mutta myös mentorille."

Tapio Saarelainen

Senior Advisor

Yrityskohtaiset mentorointiohjelmat

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia. Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Ohjelma edesauttaa organisaation osaamisen jakamista ja tuo uusia näkemyksiä ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, Fennovoima, Hartela-konserni, Panostaja Oyj, Senaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP.

Ota yhteyttä, kerron lisää
Minna Telanne

"Mentorointi on tapa oppia ja opettaa, sekä myös keino vaikuttaa työelämään"

Minna Telanne

Kehitysjohtaja, Panostaja Oyj

Asiakaskokemuksia mentoroinnista ja coachingista

MPS Cross Company -mentorointiohjelman ovat kanssamme kulkeneet jo yli 500 tyytyväistä mentoria ja aktoria. 

Yrityskohtaisia mentorointiohjelmia olemme toteuttaneet menestyksekkäästi jo lukuisille yrityksille. Lue kokemuksia ohjelmista täällä!

Lue lisää
Marjo Rehn

"Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen vahvistuminen olivat parhaita anteja, mitä mentorointi minulle antoi. "

Marjo Rehn

Head of Safety, Posti Oy