MPS Cross Company -mentorointiohjelma

Mentorointiprosessimme mahdollistavat yksilöiden kasvua valmentavan prosessin, osuvan parinmuodostamisen ja kehittymistä tukevien työkalujen hyödyntämisen kautta. Mentorointiohjelmamme saavat aikaan tavoitteellista kasvua sekä ammatillista kehittymistä sekä aktoreissa että mentoreissa. Mentorintiohjelmamme konkretisoivat missiomme "Arvokasta kasvua jokaiselle".

Mentorointiohjelma on tarkoitettu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille osaajille. MPS Cross Company -mentorointiohjelman avulla opitaan toisista yrityskulttuureista ja toimintatavoista. Mallimme, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta, rakentaa sillan paitsi sukupolvien, myös yritysten ja kulttuurien välille. Yhdeksän kuukauden mittaisessa mentorointiprosessissa mentori jakaa ammatillista osaamistaan ja kokemustaan aktorille, josta puolestaan mentori saa uusia näkemyksiä omaan toimintaansa. Mentorointiohjelmamme on läpikäynyt yli 500 itsensä kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa. 

Seuraava MPS Cross Company -mentorointiohjelma alkaa maaliskuussa 2019 ja haku on käynnissä 8.3.2019 asti!

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa. Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Ohjelma pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin. 

Olemme Suomen johtava yritysmentorointiohjelmien toteuttaja. Yrityksenne sisäinen mentorointiohjelma tukee osaamisen jakamista ja sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Yrityskohtainen mentorointiohjelma laajentaa sisäisiä verkostoja ja levittää menestyskulttuuria. Tarjoamme osallistujille valmennusta sekä konkreettiset työkalut.

Tavoitteellinen ja tuloksellinen prosessi

Emme jätä mentori-aktoripareja oman onnensa varaan, vaan annamme toimivaksi todettuja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit pääsevät heti liikkeelle ja voivat luoda itselleen sopivan toimintamallin. Tavoitteellisessa mentorointiprosessissa on selkeä päämäärä; alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen. 

Tutustu ohjelman sisältöön
Jaana Tarkki

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa"

Jaana Tarkki

Toimitusjohtaja

MPS Cross Company aktoreilla vahva halu kehittyä

MPS Cross Company aktori osaa selkeästi tuoda esille kiinnostuksensa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä. Ikä- tai koulutusrajoitteita ohjelmaan ei ole. Edellytämme hyviä näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja ennen kaikkea halua sekä kykyä kasvaa ja kehittyä urallaan eteenpäin. Hae aktoriksi jos haluat tukea ja sparrausta itseäsi kokeneemmalta henkilöltä esimerkiksi uusien haasteiden edessä tai vauhtia määrätietoisen urapolun rakentamiseen.

Hae Aktoriksi
Nina Kujala

"Mentorini kanssa sain sparrailla omaan kehittymiseeni liittyviä asioita - sain paljon näkemyksiä ja ajatuksia!"

Nina Kujala

Fingrid Oy

MPS Cross Company mentoreilla korkea profiili ja vankka osaaminen

Kutsumme mentorit ohjelmaan yritysten ylimmästä johdosta. Hyvä mentori on arvostettu ja tunnustusta saanut henkilö, joka omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Edellytämme mentoreilta vahvaa sitoutumista prosessiin ja halua avoimesti jakaa omia kokemuksiaan sekä kykyä paneutua aktoreiden kysymyksiin ja tilanteisiin. Hae mentoriksi jos haluat kannustaa osaajia tavoittelemaan uusia haasteita tai johtotehtäviä ja myötävaikuttaa menestyskulttuurin levittämiseen. Samalla saat itsellesi uutta energiaa ja uusia näkökulmia.

Hae Mentoriksi
Kaisa Kiintonen

"Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. "

Kaisa Kiintonen

Tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Yrityskohtaiset mentorointiohjelmat

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia. Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Ohjelma edesauttaa organisaation osaamisen jakamista ja tuo uusia näkemyksiä ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, Fennovoima, Hartela-konserni, Senaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP.

Ota yhteyttä, kerron lisää
Minna Hirsimäki

"Yrityskohtainen mentorointiohjelma laajentaa sisäisiä verkostoja ja levittää menestyskulttuuria."

Minna Hirsimäki

Mentorointiohjelmista vastaava konsultti