MPS Cross Company -mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma on tarkoitettu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille osaajille. MPS tarjoaa mentorointiin ammattimaisesti hiotun ja testatun, organisaatiorajat rikkovan mallin, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta. MPS Cross Company -mentorointiohjelma on 9 kk:n ohjelma, joka rakentaa siltaa sukupolvien, yritysten ja organisaatiokulttuurien välille. Mentorointiohjelmamme on läpikäynyt lähes 500 osallistujaa. Mentorintiohjelmamme konkretisoivat sloganimme "Arvokasta kasvua jokaiselle".

Vaasan alueella käynnistyy paikallinen MPS Cross Company -mentorointiohjelma tammikuussa 2018 ja haku ohjelmaan on käynnissä 30.11.2017 asti. Lisää tietoa Vaasan mentorointiohjelmasta saa Taina Kuusistolta ja Daniel Särsiltä.

Hae mentoriksi Vaasan ohjelmaan
Hae aktoriksi Vaasan ohjelmaan

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea menestykselliseen työskentelyyn niin yritysten johdossa kuin omalla vastuualueella. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa. Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Ohjelma pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin. Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia.

Tavoitteellinen ja tuloksellinen prosessi

Emme jätä mentori-aktoripareja oman onnensa varaan, vaan annamme toimivaksi todettuja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit pääsevät heti liikkeelle ja voivat luoda itselleen sopivan toimintamallin. Tavoitteellisessa mentorointiprosessissa on selkeä päämäärä; alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen. 

Tutustu ohjelman sisältöön
Jaana Tarkki

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa"

Jaana Tarkki

Toimitusjohtaja, Familon Oy

MPS Cross Company aktoreilla vahva halu kehittyä

MPS Cross Company aktori osaa selkeästi tuoda esille kiinnostuksensa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä. Ikä- tai koulutusrajoitteita ohjelmaan ei ole. Edellytämme hyviä näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja ennen kaikkea halua sekä kykyä kasvaa ja kehittyä urallaan eteenpäin. Hae aktoriksi jos haluat tukea ja sparrausta itseäsi kokeneemmalta henkilöltä esimerkiksi uusien haasteiden edessä tai vauhtia määrätietoisen urapolun rakentamiseen.

Hae Aktoriksi
Nina Kujala

"Mentorini kanssa sain sparrailla uraani ja omaan kehittymiseeni liittyviä asioita - sain näkemyksiä ja ajatuksia siihen, mihin pyrin tulevaisuudessa!"

Nina Kujala

Henkilöstön kehityspäällikkö, Fingrid Oy

MPS Cross Company mentoreilla korkea profiili ja vankka osaaminen

Kutsumme mentorit ohjelmaan yritysten ylimmästä johdosta. Hyvä mentori on arvostettu ja tunnustusta saanut henkilö, joka omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Edellytämme mentoreilta vahvaa sitoutumista prosessiin ja halua avoimesti jakaa omia kokemuksiaan sekä kykyä paneutua aktoreiden kysymyksiin ja tilanteisiin. Hae mentoriksi jos haluat kannustaa osaajia tavoittelemaan uusia haasteita tai johtotehtäviä ja myötävaikuttaa menestyskulttuurin levittämiseen. Samalla saat itsellesi uutta energiaa ja uusia näkökulmia.

Hae Mentoriksi
Kaisa Kiintonen

"Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. "

Kaisa Kiintonen

Tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Yrityskohtaiset mentorointiohjelmat

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia. Yrityksen sisäinen mentorointiohjelma on hyvä keino sitouttaa avainhenkilöitä organisaatioon. Ohjelma edesauttaa organisaation osaamisen jakamista ja tuo uusia näkemyksiä ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejämme ovat muun muassa ABB-konserni, Boliden Harjavalta, Enia Oy, Fennovoima, Hartela-konserni, Senaatti kiinteistöt Oy ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri VSSHP.

Ota yhteyttä, kerron lisää
Minna Hirsimäki

"Yrityskohtainen mentorointiohjelma laajentaa sisäisiä verkostoja ja levittää menestyskulttuuria."

Minna Hirsimäki

Mentorointiohjelmista vastaava konsultti