Mentorointi ja Business Coaching

MPS Cross Company -mentorointiohjelman on läpikäynyt lähes 500 itsensä kehittämisestä kiinnostunut osallistujaa. Business Coaching on yksilöllinen kehittymisen prosessi, missä henkilö rakentaa omia kykyjään ja taitojaan organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sparraavan sertifioidun coachin avulla.

Mentorointi

Mentorointiprosessimme mahdollistavat yksilöiden kasvua valmentavan prosessin, osuvan parinmuodostamisen ja kehittymistä tukevien työkalujen hyödyntämisen kautta. Mentorointiohjelmamme saavat aikaan tavoitteellista kasvua sekä ammatillista kehittymistä sekä aktoreissa että mentoreissa.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Mentorointiohjelma luo ainutlaatuisen mahdollisuuden toisilta oppimiseen ja nopeaan uusiutumiseen."

Minna Hirsimäki

Konsultti

Business Coaching

MPS Business Coachingin avulla saat yksilön potentiaalin vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Coachattavan itsereflektio kehittyy, rajoittavat uskomukset saadaan tunnistettua ja henkilön suorituskyky sekä työhyvinvointi vahvistuu. Coachingin avulla saadaan aikaan konkreettisia kehitysaskeleita coachattavan käyttäytymisessä.

Lue lisää
Elina Koskela

"Coachingin osana henkilön itsetuntemus, tietoisuus omista voimavaroista ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyvät."

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS Career, Certified Business Coach