Mentorointi ja Business Coaching

MPS Cross Company -mentorointiohjelman on läpikäynyt lähes 500 itsensä kehittämisestä kiinnostunut osallistujaa. Business Coaching on yksilöllinen kehittymisen prosessi, missä henkilö rakentaa omia kykyjään ja taitojaan organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sparraavan sertifioidun coachin avulla.

Mentorointi

Mentorointiohjelma on tarkoitettu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ja oppimiskykyisille osaajille. MPS tarjoaa mentorointiin uudenlaista, organisaatiorajat rikkovaa mallia, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta. MPS Cross-Company Mentoring on 9 kk:n ohjelma, joka rakentaa siltaa sukupolvien, yritysten ja organisaatiokulttuurien välille.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Mentorointiohjelma luo ainutlaatuisen mahdollisuuden toisilta oppimiseen ja nopeaan uusiutumiseen."

Minna Hirsimäki

Konsultti

Business Coaching

MPS:n Business Coachingin tavoitteena on saada aikaan pysyviä käyttäytymisen muutoksia. Muutos parantaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sertifioitujen Business Coachien ohjaamaan prosessiin kuuluvat tavoitteiden määrittely, valmennus sekä muutoksen arvioiminen sovituilla mittareilla. Business Coaching sopii erilaisiin muutostilanteisiin, sekä itsensä kehittämiseen tähtäävälle yksilölle ja organisaatiolle.

Lue lisää
Elina Koskela

"Coachingin osana henkilön itsetuntemus, tietoisuus omista voimavaroista ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyvät."

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS Career, Certified Business Coach