Mentorointi ja Business Coaching

MPS Cross Company -mentorointiohjelman on läpikäynyt yli 600 itsensä kehittämisestä kiinnostunut osallistujaa. Business Coaching on yksilöllinen kehittymisen prosessi, missä henkilö rakentaa omia kykyjään ja taitojaan organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sparraavan sertifioidun coachin avulla.

Mentorointi

Mentorointiprosessimme mahdollistavat yksilöiden kasvua valmentavan prosessin, osuvan parinmuodostamisen ja kehittymistä tukevien työkalujen hyödyntämisen kautta. Mentorointiohjelmamme saavat aikaan tavoitteellista kasvua sekä ammatillista kehittymistä sekä aktoreissa että mentoreissa.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Mentorointiohjelma luo ainutlaatuisen mahdollisuuden toisilta oppimiseen ja nopeaan uusiutumiseen."

Minna Hirsimäki

Konsultti

Business Coaching

MPS Business Coachingin avulla saat yksilön potentiaalin vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Coachattavan itsereflektio kehittyy, rajoittavat uskomukset saadaan tunnistettua ja henkilön suorituskyky sekä työhyvinvointi vahvistuu. Coachingin avulla saadaan aikaan konkreettisia kehitysaskeleita coachattavan käyttäytymisessä.

Lue lisää
Elina Koskela

"Coachingin osana henkilön itsetuntemus, tietoisuus omista voimavaroista ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyvät."

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS Career, Certified Business Coach

Asiakaskokemuksia mentoroinnista ja coachingista

MPS Cross Company -mentorointiohjelman ovat kanssamme kulkeneet jo yli 500 tyytyväistä mentoria ja aktoria. 

Yrityskohtaisia mentorointiohjelmia olemme toteuttaneet menestyksekkäästi jo lukuisille yrityksille. Lue kokemuksia ohjelmista täällä!

Lue lisää
Marjo Rehn

"Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen vahvistuminen olivat parhaita anteja, mitä mentorointi minulle antoi. "

Marjo Rehn

Head of Safety, Posti Oy

Uraohjaus ja MyCareer

MPS:n uraohjauspalvelut on suunnattu organisaation olemassa olevilla työntekijöille tukemaan omaa ura-ajattelua sekä löytämään itselle ja organisaatiolle sopivan tavan kehittää itseä ja osaamista. MyCareer verkko-oppimisympäristö on ainutlaatuinen työkalu urapohdinnan tueksi.

Lue lisää uraohjauspalveluista

"Toteutamme ohjelmat yksilöllisinä uracoaching -ohjelmina tai räätälöityinä ryhmien valmennuksina."