Legal Statement

Käyttöehdot

MPS-Yhtiöiden Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Avaamalla sivut käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. MPS pidättää itsellään oikeuden muuttaa sivujen sisältöä milloin tahansa tai rajoittaa niille pääsyä. MPS ei takaa sivujen virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimintaa käytön aikana. MPS ei vastaa sivujen käytöstä tai sivujen toiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä. MPS:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat MPS:lle tai kolmannelle osapuolelle. Sivujen kopioiminen, jakeleminen, siirtäminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on näin ollen kiellettyä, ellei tähän ole pyydetty MPS:n tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista lupaa. Sivuja saa tarkastella tai tulostaa käyttäjän omaa henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöä varten. Sivuja saa lainata tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Lainattaessa on aina mainittava lähde.

Yksityisyyden suoja

MPS:n toimistot eri maissa huolehtivat siitä, että kunkin maan tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. MPS kunnioittaa käyttäjien oikeuksia ja heitä koskevien tietojen luottamuksellisuutta. Käyttäjältä pyydetään suostumus tietojen tallentamiseen ja käyttämiseen.

Riidanratkaisu

Kaikki sivuja koskevat riita-asiat ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakia soveltaen.