Johtoryhmätyön kehittäminen

Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen johtoryhmän perusta.

Johtoryhmän kehittämisprosessi edistää menestyksekästä strategian implementointia ja synergiaetujen saavuttamista. MPS:n johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämisprosessi avaa johtoryhmän nykytilanteen barometrin avulla faktoina, joiden pohjalta voimme yhdessä löytää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesauttaa johtoryhmätyön systemaattista kehittämistä.

Kehittämistyö jäsentää johtoryhmän ja sen jäsenten työskentelyä keskittymällä oleelliseen, hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisuutta ja vapauttamalla ryhmän voimavaroja. Liiketoimintalähtöisyydellä sekä sen hetken liiketoimintatilanteen ja -haasteiden huomioimisella varmistamme johtoryhmätason ketteryyden ja kyvyn uudistua. 

Johtoryhmän kehittämisohjelmamme soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa

• Halutaan tehostaa johtoryhmän toimintaa
• Halutaan tukea muutosta
• Uusi johtoryhmä on aloittanut toimintansa
• Johtoryhmässä on epäluottamusta ihmisten välillä

Tärkeimmät palvelumme johtoryhmälle ovat

• Johtoryhmävalmennukset
• Johtoryhmäbarometri
• Business Coaching