Johdon kehittämisanalyysi - Management Development Audit

Johdon kehittämisanalyysi eli Management Development Audit, MDA, tukee organisaation avainhenkilöitä strategian mukaisen toiminnan seuraamisessa. Kehittämisanalyysin avulla tehostetaan johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tuetaan johtoa muutoksen hallinnassa ja läpiviemisessä.

MDA on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä. Johdon kehittämisanalyysi tukee johtoa ja avainhenkilöitä henkilökohtaisesti johtamisen kehittämisessä strategian mukaisesti vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteita. Se tehostaa johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tukee johtoa muutoksen vauhdittamisessa ja läpiviemisessä.

Muutos lähtee yksilöstä

Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia. Johdon kehittämisanalyysillä vahvistetaan itsetuntemusta omasta ja luodaan johtajana kehittymistä tukeva käsitys potentiaalisuudesta. Laadimme johdon kehittämisanalyysien pohjalta toimeksiantajalle yhteenvedon organisaation johtamisen tilasta. Kehittämistoimenpiteet voidaan kohdentaa vastaamaan yksilöllisiä ja organisaation tarpeita.