Johtoryhmätyön kehittäminen

MPS on johtoryhmätyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella.

MPS:n kehittämisprosessin tuloksena hallitus tai johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskustelun tehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä. Olemme tuotteistaneet prosessimme tehokkaiksi ja aikaansa seuraaviksi kokonaisuuksiksi. Myös kaikilla konsulteillamme on omakohtaista liikkeenjohdon kokemusta eri toimialoilta, myös kansainvälisellä tasolla.

Johtoryhmätyön kehittäminen

MPS:n johtoryhmätyön kehittämisprosessissa huomioidaan johtoryhmän toimintaa suhteessa toimintaympäristöön, strategian vaatimiin tavoitteisiin ja organisaation ohjaamiseen. Lisäksi paneudutaan johtoryhmän sisäiseen työskentelyyn ja sen jäsenten toimintaan ja potentiaaliin.

Lue lisää >

Johdon kehittämisanalyysi MDA

Johdon kehittämisanalyysi eli Management Development Analysis (MDA) on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä.

Lue lisää >