MPS 360° tutkimus esimiestyön kehittämiseen

MPS 360° tutkimuksessa kerätään palautetta esimiehen tai asiantuntijan toiminnasta kollegoilta, suorilta alaisilta ja esimieheltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta. MPS 360° tarkastelee henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin arvioitavan henkilön kehityskohteet ja priorisoiden niistä kiireellisimmät.

Valmiit sisällöt esimiehelle ja asiantuntijalle ovat nopeasti toteutettavia ja luotettavia lähtökohtia tutkimukselle. Sisältöä voidaan myös räätälöidä asiakkaan strategisista tavoitteista, johtamisen kriteereistä, organisaatiokulttuurista tai arvoista lähtien. Tukenanne ovat MPS:n organisaatioiden kehittämiseen erikoistuneet konsultit ja tutkimusyksikkö.

Selkeä ja havainnollinen raportointi

Vastaajat arvioivat osallistujan toimintaa sekä osaamisen tason että kehittymistarpeen näkökulmista. Näin saamme kerättyä kehittämiskohteiden valintaa ja priorisointia helpottaa informaatiota. Vastaajat pääsevät antamaan myös avointa palautetta.

Tutkimuksen tuloksena saatava yksilöraportti tiivistää esimiehestä kerätyn tiedon selkeään muotoon. Useamman esimiehen tuloksia voidaan tarkastella organisaatio- tai divisioonatasoista tehdyillä yhteenvetoraporteilla.

Palaute ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Yksilötapaamisessa tai ryhmäworkshopissa annettava palaute tukee ratkaisukeskeisesti jokaista esimiestä hyödyntämään 360°-palautetta oman toimintatapansa kehittämisessä. Valmennamme jokaista esimiestä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentamisessa. Keskustelu neutraalin tahon kanssa auttaa näkemään palautteeseen liittyviä teemoja uudesta näkökulmasta.