MPS Pro esimiestyön kehittämiseen

MPS Pro on monimuotoinen valmennusohjelma yrityksille, jotka haluavat parantaa esimiestensä taitoja ihmisten johtamisessa. Ohjelmassa esimiehet oppivat johtamaan niin itseään kuin organisaatiotaan johtamisen erilaisissa tilanteissa.

Miksi MPS Pro

MPS Pro valmennusohjelma yhdistää teorian ja käytännön, hyödyntäen samalla MPS:n monipuolisia tutkimustyökalujamme. MPS Pro -ohjelma rakentuu lähipäivistä ja verkkokursseista, joita tukee monipuolinen verkko-oppimisympäristö.

MPS Pro rakentaa osaamistasi usealla ihmisten johtamisen osa-alueella:

 • Valmentava johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Itsensä johtaminen

Ohjelma sisältää:

 • Kuusi lähivalmennuspäivää ja lisäksi yhden puolen päivän valmennuksen, jossa 360°:n pohjalta havainnollistetaan oma kehittyminen.
 • Kahdeksan verkkokurssia, joiden sisällöt tukevat seuraavaa lähipäivää
 • 360°-arvio, uramotivaatio- ja toimintatyylianalyysit ja niiden yksilöpalaute 1,5 h * 2
 • MyCareer-verkkopalvelun käyttöoikeus osana henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa

Kenelle MPS Pro sopii

 • Esimiehelle, joka haluaa kehittyä ihmisten – ja itsensä johtamisessa.
 • Kokeneelle asiantuntijalle, joka haluaa kehittyä hyväksi esimieheksi tai ihmisten johtajaksi.
 • Henkilöstöhallinnon ammattilaiselle, joka haluaa laajentaa osaamistaan.

Valmennuksesta saatava hyöty

 • Syvennät omaa osaamista henkilöstöjohtamisen kaikissa vaiheissa.
 • Opit valmennuksen lisäksi parhaita käytäntöjä muilta ohjelmaan osallistuvilta.
 • Kykysi nähdä ja tukea henkilöstön elinkaaren kehittymistä vahvistuu.