Esimiestyön arviointi ja kehittäminen

Hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan.

Vahvistamme jokaisen esimiehen valmiuksia johtajuuteen ja huipputiimin rakentamiseen. Tuemme organisaationne johtamiskulttuurin vahvistumista voittajakulttuuriksi. Muutos ja kehittyminen lähtevät esimiehen itsetuntemuksesta ja kyvystä hyväksyä oma itsensä. Kehittymisprosessissa jokaiselle esimiehelle rakentuu yksilöllinen, omia voimavaroja hyödyntävä tapa johtaa. Hyödynnämme valmennuksessa monipuolisia menetelmiä ja digitaaliset valmennusratkaisut ovat erityisosaamistamme.

MPS 360° tutkimus esimiestyön kehittämiseen

MPS 360° tutkimuksella kerätään palautetta esimiehen/asiantuntijan toiminnasta alaisilta ja/tai kollegoilta sekä esimieheltä. MPS 360° tutkimuksen ja johdon kehittämisanalyysin eli Management Development Auditin ( MDA) avulla autamme johtajaa samaan palautetta omasta toiminnastaan ja lisäämään itsetuntemustaan. Valmennamme jokaista esimiestä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentamisessa. 

Lue lisää MPS 360° tutkimuksesta
Niilo Mäkelä

"MPS 360° tarkastelee henkilön toimintaa monipuolisesti, nostaen selkeästi esiin arvioitavan henkilön kehityskohteet."

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja

Esimiestyön kehittämisohjelma MPS Pro

Esimiestyön kehittämisohjelma MPS Pro soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa halutaan selkeyttää johtamisen tahtotilaa ja yhdenmukaistaa esimieskäytäntöjä. Ohjelma on hyvä tuki myös, kun viedään uutta strategiaa käytäntöön, halutaan vahvistaa uusien esimiesten ja organisaation avainpotentiaalin esimiesvalmiuksia tai päivittää kokeneiden esimiesten taitoja valmentavampaan suuntaan.

Lue lisää MPS Pro -ohjelmasta
Minna Hirsimäki

"Valmennus sopii mainiosti niin uransa alkutaipaleella oleville kuin myös kokeneemmille esimiehille."

Minna Hirsimäki

Konsultti