Kokonaisvaltaista johtamisen ja organisaation kehittämistä

Menestys kumpuaa organisaationne ja johtajienne kyvystä tunnistaa kilpailuetua tuova osaaminen. MPS palvelut keskittyvät organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen ihmisten erilaisuutta hyödyntäen. Hyvä johtaminen auttaa ihmistä tunnistamaan oman potentiaalinsa, sijoittumaan sopivaan rooliin ja kehittymään tavoitteiden mukaisesti.

Lähtökohtana palveluissamme on liiketoiminnan sekä ihmisten työkäyttäytymisen osaamisemme yhdistäminen. Suunnittelemme kehittämisprosessit yhdessä kanssanne ja viemme ne läpi ratkaisukeskeisesti. Työskentelytapamme on käytännönläheistä: luotamme ihmisten voimavaroihin. Palveluissa hyödynnämme tutkimusosastomme toteuttamia organisaatio- ja johtajuustutkimuksia sekä mittareita. Lisäksi hyödynnämme testattuja henkilöarvioinnin työkaluja, kuten johtamistyyli- ja persoonallisuusanalyysejä. Verkko-oppimisen edelläkävijänä MPS:n digitaaliset oppimisen työkalut yhdessä lähivalmennusten kanssa ovat työkalujamme käytännön toimissa.

Hallitustyön kehittäminen

Hallitustyön kehittäminen tehostaa hallituksen sisäistä työtä. MPS tarjoaa monipuolisesti palveluja hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi. MPS hallitustyön kehittämisprosessin tuloksena hallitus pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä osaamisen ja keskittymään tehtäväänsä toimintaympäristön muutosten luotaajana sekä operatiivisen johdon sparraajana.

Lue lisää hallitustyön kehittämisestä
Marcus Herold

"Tuemme hallitusta asettamaan itselleen kehittymistavoitteet ja toimimaan systemaattisesti niiden saavuttamiseksi."

Marcus Herold

Hallituksen puheenjohtaja, MPS-Yhtiöt

Johtoryhmän kehittäminen

MPS on johtoryhmätyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella. MPS:n kehittämisprosessin tuloksena johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskusteluntehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä. MPS Management Development Audit on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä.

Lue lisää
Elina Koskela

"Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia."

Elina Koskela

Toimitusjohtaja, MPS-Yhtiöt

Esimiesten kehittäminen

Hyvä esimiestyö on liiketoiminnan menestymisen edellytys, koska hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan. MPS:n esimiestyön kehittämisen palveluiden tarkoitus on vahvistaa johtamista yksilö- ja organisaatiotasolla. Muutos ja kehittyminen lähtevät yksilöstä ja itsetuntemuksesta. Kehittymisprosessissa jokaiselle esimiehelle rakentuu yksilöllinen tapa toimia esimiehenä.

Lue lisää
Iiro Pohjanoksa

"Hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan. "

Iiro Pohjanoksa

Kehitysjohtaja, MPS-Yhtiöt

Organisaatiotutkimukset

Tutkimusyksikkömme toiminnassa yhdistyy vahva kokemus organisaatioiden ja työntekijöiden käyttäytymisestä, psykometrinen ja metodologinen suunnittelu- ja analyysiosaaminen sekä teknologisesti modernit ja joustavat ratkaisut.

Palveluvalikoimamme on laaja ja kattaa mm. yrityskulttuuritutkimukset, työtyytyväisyyskartoitukset, 360°-mittaukset ja johtoryhmä- sekä hallitusarviot. Voimme myös räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivan tutkimuksen.

Lue lisää
Niilo Mäkelä

"Organisaatiotutkimuksilla saavutetaan vahva perusta analyyttiselle tilannearvioinnille ja oikeiden kehittämistoimenpiteiden valinnalle."

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja

Jatkuvaa oppimista verkkokoulutuksella

Verkko-oppimisen edelläkävijänä MPS:n digitaaliset oppimisen työkalut yhdessä lähivalmennusten kanssa ovat työkalujamme käytännön toimissa. Uskomme monimuotoisen valmentamisen voimaan. Toteuttamamme verkkokoulutukset mahdollistavat monipuolisen, tasalaatuisen ja mitattavan koulutuksen uusille ja nykyisille työntekijöille. Tarjoamme sekä pedagogisen osaamisen verkkosisältöihin, että yrityskäyttöön suunnitellun teknologian.

Lue lisää
Anna Heiliö

"Jokaisen yrityksen on koulutettava työntekijöitään – nykyaikaiset yritykset tarjoavat digitaalista oppimista olennaisena osana koulutustarjontaansa."

Anna Heiliö

Toimitusjohtaja, MPS Prewise