Kokonaisvaltaista johtamisen ja organisaation kehittämistä

Menestys kumpuaa organisaationne ja johtajienne kyvystä tunnistaa kilpailuetua tuova osaaminen. MPS palvelut keskittyvät organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen ihmisten erilaisuutta hyödyntäen. Hyvä johtaminen auttaa ihmistä tunnistamaan oman potentiaalinsa, sijoittumaan sopivaan rooliin ja kehittymään tavoitteiden mukaisesti.

Lähtökohtana palveluissamme on liiketoiminnan sekä ihmisten työkäyttäytymisen osaamisemme yhdistäminen. Suunnittelemme kehittämisprosessit yhdessä kanssanne ja viemme ne läpi ratkaisukeskeisesti. Työskentelytapamme on käytännönläheistä: luotamme ihmisten voimavaroihin. Palveluissa hyödynnämme tutkimusosastomme toteuttamia organisaatio- ja johtajuustutkimuksia sekä mittareita. Lisäksi hyödynnämme testattuja henkilöarvioinnin työkaluja, kuten johtamistyyli- ja persoonallisuusanalyysejä. Verkko-oppimisen edelläkävijänä MPS:n digitaaliset oppimisen työkalut yhdessä lähivalmennusten kanssa ovat työkalujamme käytännön toimissa.

Family Governance Advisory tukee perheyrityksiä

MPS Family Governance Advisory tukee perheyrityksiä omistajastrategiaan liittyvissä asioissa ja fasilitoi ammattimaisella otteella tarvittavissa toimenpiteissä. Asiakkaan kanssa suunnitellaan räätälöityjä ohjeita, rakenteita ja prosesseja mahdollistaen menestyksekkään kasvun perheyritysliiketoiminnalle. Perheyrityksiä tuetaan myös hallitukseen ja seuraajasuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi heitä tuetaan lahjakkaiden kykyjen löytämisessä ja johtamiseen liittyvissä asioissa, jotta oikeat henkilöt löytyisivät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Lue lisää
Peter Therman

"Selkeä omistajastrategia on perheyrityksen menestyksen ytimessä."

Peter Therman

Senior Advisor, MPS Family Governance Advisory

Hallitus- ja johtoryhmän kehittäminen

MPS on hallitus- ja johtoryhmätyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella. MPS:n kehittämisprosessin tuloksena hallitus tai johtoryhmä pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskusteluntehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä. MPS Management Development Audit on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä.

Lue lisää
Marcus Herold

"Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia."

Marcus Herold

Toimitusjohtaja, MPS-Yhtiöt

Esimiesten kehittäminen

Hyvä esimiestyö on liiketoiminnan menestymisen edellytys, koska hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan. MPS:n esimiestyön kehittämisen palveluiden tarkoitus on vahvistaa johtamista yksilö- ja organisaatiotasolla. Muutos ja kehittyminen lähtevät yksilöstä ja itsetuntemuksesta. Kehittymisprosessissa jokaiselle esimiehelle rakentuu yksilöllinen tapa toimia esimiehenä.

Lue lisää
Iiro Pohjanoksa

"Hyvä esimiestyö on liiketoiminnan menestymisen edellytys, koska hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan."

Iiro Pohjanoksa

Senior Partner, MPS-Yhtiöt

Mentorointi

Mentorointiohjelma on tarkoitettu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ja oppimiskykyisille osaajille. MPS tarjoaa mentorointiin uudenlaista, organisaatiorajat rikkovaa mallia, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta. MPS Cross-Company Mentoring on 9 kk:n ohjelma, joka rakentaa siltaa sukupolvien, yritysten ja organisaatiokulttuurien välille.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Mentorointiohjelma luo ainutlaatuisen mahdollisuuden toisilta oppimiseen ja nopeaan uusiutumiseen."

Minna Hirsimäki

Konsultti, MPS-Yhtiöt

Business Coaching

MPS:n Business Coachingin tavoitteena on saada aikaan pysyviä käyttäytymisen muutoksia. Muutos parantaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sertifioitujen Business Coachien ohjaamaan prosessiin kuuluvat tavoitteiden määrittely, valmennus sekä muutoksen arvioiminen sovituilla mittareilla. Business Coaching sopii erilaisiin muutostilanteisiin, sekä itsensä kehittämiseen tähtäävälle yksilölle ja organisaatiolle.

Lue lisää
Elina Koskela

"Coachingin osana henkilön itsetuntemus, tietoisuus omista voimavaroista ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyvät."

Elina Koskela

Kehitysjohtaja, Certified Business Coach, MPS-Yhtiöt

Organisaatiotutkimukset

Tutkimusyksikkömme toiminnassa yhdistyy vahva kokemus organisaatioiden ja työntekijöiden käyttäytymisestä, psykometrinen ja metodologinen suunnittelu- ja analyysiosaaminen sekä teknologisesti modernit ja joustavat ratkaisut.

Palveluvalikoimamme on laaja ja kattaa mm. yrityskulttuuritutkimukset, työtyytyväisyyskartoitukset, 360°-mittaukset ja johtoryhmä- sekä hallitusarviot. Voimme myös räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivan tutkimuksen.

Lue lisää
Niilo Mäkelä

"Organisaatiotutkimuksilla saavutetaan vahva perusta analyyttiselle tilannearvioinnille ja oikeiden kehittämistoimenpiteiden valinnalle."

Niilo Mäkelä

Tutkimusjohtaja, MPS-Yhtiöt