MPS Johtaja-arviointi

MPS:n johtaja-arvioinneissa painotamme johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin.

Organisaation tilanne, ympäristö, strategia ja kulttuuri luovat hyvän johtamisen kriteerit ja nämä pitäisi ottaa huomioon johtajia valittaessa. Johtajan työura ja saavutukset eivät kerro kaikkea, eivätkä yksinään ennusta tulevaa menestymistä johtajana. Johtajan toimintatapa ja persoona vaikuttavat johtoryhmän dynamiikkaan ja kulttuuriin ja tämä puolestaan organisaation tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen. Tyytymättömyys johtamiseen ja lähimpään esimieheen onkin eräiden tutkimusten mukaan keskeinen syy siihen, miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa.

Kaikille organisaatioille yhteisiä johtamiskompetensseja ei voida määritellä, mutta tutkimusten mukaan tietyt johtajan persoonallisuuden piirteet ja toimintatavat ovat menestymisen kannalta hyvin tärkeitä. Johtajan persoonaan ja toimintatapaan liittyvien riskitekijöiden kartoittaminen on valintatilanteessa olennaista.

Johtajan persoonalla on väliä

Koska johtajan persoonalla ja toimintatavalla on todellakin merkitystä, MPS:n johtaja-arvioinneissa painotamme johtajan persoonan soveltuvuutta toimintaympäristöön ja sen haasteisiin. Lähtökohtana arvioinnissa on organisaation tilanteen, tulevaisuuden tarpeiden ja kulttuurin kartoitus, jonka perusteella määrittelemme kulloiseenkin johtajapositioon liittyvät kriteerit. Käytämme arvioinneissa aina useampia menetelmiä. Johtaja-arviointimme sisältävät sekä johtajan liiketoimintaosaamiseen liittyvän haastattelun että laajan psykologisen haastattelun unohtamatta persoonallisuuden, toimintatavan ja motivaation kartoitusta.

Substanssiosaaminen, saavutukset ja johtajan persoona on se yhdistelmä, johon menestyksekäs johtaminen perustuu.

Lue aiheeseen liittyvä blogi "Onko johtajan persoonalla väliä?" Johtamisen maailmasta. Kirjoittaja on MPS:n johtava psykologi Marjatta Räty.