Tavoitteena toimitusjohtajuus? Havaintoja toimitusjohtajien urapoluista

pe 27. syyskuuta 2019 12.04.00

Olen intohimoinen lukija, jonka lukuvalinnat ovat tänä vuonna olleet aivan erityisiä! Tutustuin eri tietolähteissä noin tuhanteen toimitusjohtajana työskentelevän/työskennelleen henkilön taustaan. Työurat ovat rekrytoijana minulle suuri kiinnostus ja keskustelut ylemmän johdon tehtäviä tavoittelevien henkilöiden kanssa ovat herättäneet minut pohtimaan, millaisia urakäänteitä on takanaan toimitusjohtajaksi päätyneillä henkilöillä.

Toimitusjohtajien urien samanlaisuuksia ja eroavuuksia

Pieni varoitus: Alla olevat huomioni eivät ole akateeminen tutkimus vaan rekrytointivuosieni aikana kohtaamisissa kertynyttä hiljaista tietoa yhdistettynä hakijoiden CV-dataan eri tietolähteistä. Joku toinen otos ja toinen rekrytoija voisi nähdä asioita toisin, nämä ovat minun henkilökohtaisia havaintojani.

Ikä

Ensimmäinen toimitusjohtajan tehtävä voi alkaa missä vaan työuran vaiheessa. Miehillä toimitusjohtajana aloittamisen hienoinen piikki ikähaarukassa vaikuttaa olevan 40-45 vuoden välillä. Naiset huomioni mukaan aloittavat toimitusjohtajan uransa varsin eri ikäisinä ja mahtavasti myös 50+ ikäisinä. Otokseni naisista on kylläkin harmillisen paljon pienempi miehiin verrattuna.

Toimitusjohtajana aloittamiseen ei näyttäisi liittyvän ikäsyrjintää tai -suosintaa, mikä on mielestäni ilahduttavaa.

Koulutus

Ylempi korkeakoulututkinto näyttää olevan yleisin koulutustausta tämän otoksen toimitusjohtajilla. Toimitusjohtajat tekevät myös runsaasti MBA-tutkintoja sekä erilaisia akateemisia jatko-opintoja.

Löysin mielenkiintoisen korrelaation: toimitusjohtajana aloittamisen nuorehko (alle 40-v ikä), ei ylempää korkeakoulututkintoa sekä toimitusjohtajuus itse perustetussa yrityksessä olivat useasti kytköksissä. He olisivat superkiinnostava tutkimusjoukko! Löytyyköhän joitain yhdistäviä piirteitä persoonallisuuksissa, arvoissa tms?

Ammatillinen tausta

Suuntautuminen

Useimmin ensimmäistä toimitusjohtajan tehtävää edeltää johtoryhmä-vastuu ja/tai joku muu liiketoiminnan johtamisen tehtävä. Jos minun pitäisi ennustaa, kuka johtoryhmäläisistä on seuraava toimitusjohtaja, katseeni kääntyisi cv-tutkimusteni perusteella myyntijohtajaan, operatiiviseen johtajaan tai liiketoiminnan kehitysjohtajaan. HR- tai talousjohtajan vastuusta harvemmin näytetään siirtyvän toimitusjohtajaksi, mikä on mielestäni sääli sillä tunnen upeita hr:iä ja talousosaajia, joilla olisi potentiaalia vaikka mihin!

Uuteen organisaatioon

Toimitusjohtajaksi tullaan useimmiten eri organisaatioon kuin edeltävä johtoryhmäpaikka on ollut. Urakehitystarinoita yhdistää sisäiset kasvumatkat asiantuntijoista esimieheksi ja jopa johtajaksi, mutta toimitusjohtajaksi siirrytään toiseen organisaatioon.

Esimieskokemus

Toimitusjohtajiksi nousevilla näyttää olevan takanaan useita esimiestyön vuosia. He ovat ottaneet vastuuta työurallaan ennenkin ja halunneet/ tulleet valituksi muiden johtamisen vastuuseen ennenkin.

Tiivistettynä uracoachin vinkkejä toimitusjohtajiksi haluaville:

  • Panosta laadukkaaseen koulutukseen, hakeudu innokkaasti vastuutehtäviin, harjoita esimiestaitojasi, panosta nykyisen työsi hyvin tekemiseen, älä jää odottelemaan ”sitä oikeaa” ikää ja ole valmis vaihtamaan firmaa, kun kiinnostava toimitusjohtajan paikka tulee kohdallesi!

  • Jos olet nuori, utelias ja energinen eikä opiskelu ollut lempipuuhaasi, lähde rohkeasti perustamaan omaa yritystä. Sen onnistumisesta on hienoja näyttöjä.

Rekrytoijan ohjeita kaikille toimitusjohtaja-hakuihin osallistuville:

Laadukas CV on valttia myös ylemmän johdon hauissa. CV-tutkimusteni perusteella parannukset luettavuuteen/ relevantin informaation määrään/ visuaaliseen selkeyteen ovat paikallaan useimmissa ansioluetteloissa. Huomioi tämä ennen seuraavaan kiinnostavaan hakuun osallistumista!

Uraa voi, ja kannattaa johtaa. Tärkein kompassi onnellisen työuran johtamiselle on itsetuntemus. Johtajana sinun vahvuutesi ja heikkoutesi vaikuttavat myös muiden henkilöiden työhön ja elämään.

Jos päädyt tavoittelemaan toimitusjohtajuutta, suosittelen tarkastelemaan myös motivaatiotasi. Miksi haluat johtaa. Kiinnostus asemaa ja titteliä kohtaan tuo usein mukanaan haasteita organisaatiossa. Samoin käy, jos koet rakkautta valtaa tai suurta esillä olemista kohtaan. Näkemykseni mukaan menestyvimmät toimitusjohtajat ovat sitkeitä, nöyriä sekä vastuun kantamisesta kiinnostuneita. Yhä edelleen johtajiksi valikoituu henkilöitä, joiden ei pitäisi antaa johtaa yhtään ketään. Hyvällä johtajuudella puolestaan saadaan aikaan paljon hyvää.


Kirjoittaja on MPS Career Oy:n toimitusjohtaja Elina Koskela:

Urapolut ovat ammatillinen intohimoni. Erityisesti toimitusjohtajien työurat ja työ ovat pitkään olleet tutkailujeni kohteena. Ammennan näkemykseni toimitusjohtajuudesta useista perspektiiveistä: Toimitusjohtajien rekrytoijana, johtaja-arviointien tekijänä ja toimitusjohtajien coachina. Koen toimitusjohtajuuden ilot ja surut myös henkilökohtaisesti läheltä itse toimitusjohtajana työskennellen sekä toimitusjohtajan vaimona kodin näkökulmasta elettynä.

Toimitusjohtajien työhaastattelut, coaching-istunnot, heidän kirjoittamansa työhakemukset ja cv:t sekä yhteiset keskustelut ovat antaneet mahdollisuuden tarkastella roolia, joka on juridiselta pohjaltaan geneerisesti sama yrityksestä riippumatta, mutta arjen toteutuksena ja henkilökohtaisena kokemuksena jotain aivan uniikkia.

Blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä.

Kirjoittaja: Elina Koskela  Elina Koskela