Miten vastaan tämän päivän huutoon johtajana? USKALLA MUUTTAA KÄYTTÄYTYMISTÄSI!

ma 18. maaliskuuta 2019 09.30.00

Johtajuus-teema on tärkeä osa työtämme MPS:ssä, ja yksi osa sitä on myös halu ja tahto vaikuttaa johtamiseen, johtajuuteen liittyvään arvomaailmaan ja johtajuuden jatkuvaan kehittämiseen. Tänään ja tulevaisuudessa hyvällä johtajuudella on tässä osaamis-, kokemus- ja innovatiivisuuskeskeisessä maailmassa yhä suurempi vaikutus tulevaisuuden menestykseen.

Minusta kyse ei ole monimutkaisesta uudesta johtamisteoriasta vaan enemmänkin siitä, olemmeko johtajina valmiita kuuntelemaan palautetta sekä muuttamaan ja kehittämään omaa käyttäytymistämme sellaiseksi, joka luo edellytykset koko organisaation henkilöstölle tuntea merkityksellisyyttä, luoda mahdollisuutta vastuunottoon, haluun vaikuttaa ja viedä asioita päätökseen. Ei tehdä vain mitä on pyydetty!

Lähtökohta, ja toteutuuko tämä, on kiinni yhtiön arvopohjasta, johtamis- ja organisaatiokulttuurista ja mahdollistavasta johtajuudesta. Tämä edellyttää johtajalta ensisijaisesti vahvaa itsetuntoa, itseluottamusta ja kykyä ”uskaltaa olla oma itsensä” johtajana, tuntien omat vahvuutensa ja kompensoiden avoimesti omia heikkouksiaan toisten kanssa. Tämän päivän disruptoidussa maailmassa ihme kyllä osataan vahvasti arvostaa ennustettavaa johtamista, ja se on täysin mahdollista kaikkien muutosten keskellä.

Rahakeskeisessä maailmassamme voi kärjistäen todeta, että Managent-tyyppistä johtajuutta (asiakeskeistä) arvostetaan kovasti, kun taas Leadership-johtajuus (tunneäly) ei ole samalla tavalla korostunut. Tulevaisuus tarvitsee vahvasti johtajuutta, joka rakentuu molempiin elementteihin.

Mielestäni tämän päivän johtajuus edellyttää selkeästi johtajilta vahvempaa liideryyttä ja sitä kautta lisää kykyä luoda luottamukseen pohjautuvaa toimintatapaa yrityksiin. Luottamus on rohkeutta tulla näkyväksi ja rohkeutta tehdä asiat näkyviksi! Rohkeus on haavoittuvuutta, emotionaalista alttiutta ja kykyä navigoida epävarmuudessa. Tässä tarvitaan vuorovaikutuksen ja kohtaamisen lahjaa. Epävarmuudessa lepäämisen rohkeus – uskallus levätä kohtaamisessa. Monelleko meille johtajista tämä on arkipäivää?

Liideryys koskee jokaista yrityksen työntekijää! ”Olla liideri” on valinta – ei positio tai titteli.

Tässä mielestäni Dan Sobakin hyvä kuvaus siitä ”mitä on johtajuus”: ”KAIKKI JOHTAJUUS ON LOPULTA VASTUUN JOHTAMISTA. Kyse on siitä, miten saada ihmiset kantamaan terveellä ja viisaalla tavalla VASTUUN ITSESTÄÄN, MUISTA ja YHTEISISTÄ tavoitteista. Kun ihminen herää OMAAN VASTUUSEENSA, hän herää myös OMAAN JOHTAJUUTEENSA.”

Itselläni on vahva usko siihen, että johtajuudella Suomessa on erinomaiset edellytykset kehittyä yllämainitulla tavalla, mutta se on jatkuva prosessi ja vaatii vahvaa panostusta kansamme koulutukseen ja yleissivistävään kehittämiseen.

En siis usko yhteen tai eri malleihin johtajuudessa. Voimme omalla käyttäytymisellämme kehittää johtajuutta sellaiseen suuntaan, joka vie Suomea eteenpäin tuloksellisesti.


Marcus Heroldin blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 16.3.2019.

Kirjoittaja: Marcus Herold  Marcus Herold