Mitä oikeasti tapahtuu työn tuunaamisen ja uravalmennusten jälkeen? - Kyselyjen tulokset

ke 4. huhtikuuta 2018 16.18.00

Olen aiemmissa blogisarjani osissa avannut lähtökohtia KONEen ja MPS:n yhteistyönä järjestämään MyCareer-valmennukseen ja kertonut tuloksia valmennukseen osallistujien haastatteluista. Voit lukea aiemmat osioni: Osa 1, Osa 2, Osa 3. Tässä osassa kerron, millaisia tuloksia sain kyselystä, jonka lähetin osallistujille valmennuksen alkaessa ja puolen vuoden kuluttua valmennuksesta. Molempiin kyselyihin vastanneita oli lopulta vain kuusi noin kahdestakymmenestä osallistujasta, joten niiden tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Ne ovat lähinnä suuntaa antavia, mutta mielenkiintoisia ilman muuta. Edellisessä blogissani kerroin haastatteluista, joissa pääsin hieman syvemmälle asiaan.

Työn tuunaamisen tavoissa oli ollut pientä kasvua kyselyjen välillä. Kyselyn perusteella työn tuunaamisen tavoista työn sisällöllinen tuunaus eli uudenlaisten tehtävien ottaminen osaksi omaa työnkuvaa siksi, että ne ovat mielekkäitä ja kiinnostavia, oli lisääntynyt puoli vuotta valmennuksen jälkeen hieman. Työn merkityksellisyyden pohtiminen tai niin sanottu sosiaalinen työn tuunaus eivät olleet juuri kasvaneet. Sosiaalinen tuunaus tarkoittaa sitä, keiden kanssa ja miten tekee työtään sekä miten tutustuu uusiin ihmisiin ja verkostoituu. Haastattelujen perusteella olisin odottanut hieman voimakkaampaa kasvua työn tuunaamisen tavoissa.

Työhön sitoutuminen ja innostuksen kokeminen oli lisääntynyt kyselyn mukaan hieman, mutta yllättäen, kuormittuminen oli lisääntynyt vielä enemmän. Tarkempia syitä tähän on vaikea löytää pelkän kyselyn perusteella. Kuormittuminen saattaa liittyä siihen organisaation tilanteeseen tai mahdollisesti siihen, että osallistujat ovat innoissaan tuunanneet työtään ja samalla ottaneet entistä enemmän työtehtäviä hoitaakseen. Työn tuunaus saattaa tutkimustenkin mukaan kuormittaa henkilöitä, mutta se ei kuitenkaan johda uupumukseen vaan pikemmin innostukseen.

Urataitojen suhteen kyselyssä tuli esille selkeimmät erot verrattuna alkukyselyyn ja seurantakyselyyn. Selkeimmin oli lisääntynyt oman tulevaisuuden suunnittelu ja tieto siitä, mitä tekee jatkossa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Valmennuksella oltiin siis yksiselitteisesti päästy sille asetettuihin tavoitteisiin. Henkilöillä oli myös tieto siitä, kuka tai ketkä voivat auttaa heitä heidän suunnitelmiensa toteutuksessa. Yksin ei siis tarvitse jäädä. Vaikka työn tuunaaminen on yksilöllistä ja yksilöillä itsellään on vastuu siitä, että he ohjaavat omaa uraansa haluamaansa suuntaan, se ei tarkoita sitä, etteikö apua voisi olla saatavilla ja etteikö siitä voisi hyötyä. Katso tarkemmat tulokset alla:

Lopputyön tekeminen on ollut innostava ja kiinnostava tutustumismatka siihen, miten jokainen voi ottaa vastuuta omasta kehittymisestään. Sitä voi oppia käyttämällä apuna coachaavaa lähestymistapaa, itsetuntemuksen vahvistamista ja työn tuunaamisen tietoista opettelua. Se on mielestäni nykyajan tärkeä taito. Osaamistarpeet muuttuvat ja organisaatiot muuttuvat - aina täytyy olla valmis oppimaan uutta. Itsetuntemus on tärkeä kompassi työelämän muutosten pyörteissä. Se ohjaa tarttumaan itselle kiinnostavimpiin ja motivoivimpiin asioihin ja oppimaan niistä lisää.

 
Päivi Montgomery – Career coach uuden, paremman työelämän puolesta.

Kirjoittaja: Päivi Montgomery  Päivi Montgomery