Johtajien suorahauissa etsitään nyt näitä ominaisuuksia

27.09.2019

Syyskuun 2019 terveisiä kansainvälisestä suorahakukonferenssista! MPS toimii osana globaalia Executive Searchiin keskittyvää Panorama-verkostoa. Kokoonnuimme kahdenkymmenen maan voimin keskustelemaan ja oppimaan suorahaun ja johdon kehittämispalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Konferenssi-terveisiä hakijoillemme: Millaisia maiden ja mantereiden ylittäviä hakukriteereitä johtajavalinnoissa tunnistetaan?

Hakukriteerit ovat luonnollisesti jokaisessa toimeksiannossa omanlaisensa, mutta keskusteluni useiden eri maiden suorahakukonsulttien kanssa sivusivat poikkeuksetta ao. alueita.

  1. Rekrytoijat etsivät näyttöjä yrityksen valuaation kasvattamisesta. Tässä ajassa herätät erityistä kiinnostusta, jos olet onnistunut rakentamaan ja johtamaan arvoa tuovia verkostoja, muodostamaan ja toteuttamaan perinteiseen osaamiseen nojautuvan uudistavan strategian tai johtamaan digitaalisen transformaation. Tietyillä toimialoilla johtajien henkilökohtaiset EXIT:t ovat haluttuja kokemuksia eli jos olet sellaisen saanut kokea, tuo se esille vahvuutenasi.

  2. Digitaalisuus muutti ja muuttaa tekemistä kaikilla toimialoilla. Johtajat eivät voi ulkoistaa tätä osaamista itseltään pois. Johtajan toivotaan tuovan lisäarvoa digitaalisten prosessien, palveluiden ja osaamisen kehittämiseen. Markkinoinnin, IT:n ja liiketoiminnan kehitys kytkeytyneenä johtamiskompetenssiin on osaamisten yhdistelmä, joka kiinnostaa rekrytoijia erittäin paljon tällä hetkellä.

  3. Coaching-mindset ja osaaminen nähdään edellytyksenä johtajaksi valikoitumiselle. Organisaation menestymistä ei nähdä johtajan yksilösuorituksena enää missään maailmankolkassa. Suomalainen johtajuus nähdään monien mielestä tässä asiassa jopa edellä käyvänä, mikä on mielestäni hienoa! Coaching-taidot mahdollistavat organisaation potentiaalin esille nostamisen, innostavan vision kehittämisen sekä sen viestimisen. Jos olet pitänyt valmentavan esimiestyön kursseja ja kirjoja pehmoiluna, nyt viimeistään on aika muuttaa asennetta. Myös henkilökohtaisen coaching-prosessin läpikäyminen edistää coachaavan otteen sisäistämistä eli vahva suositus sille.

Toimialakohtaiset rajat ylitetään nyt. Perinteiset toimialat hakevat lisäboostia rekrytoimalla osaajia oman toimialansa ulkopuolelta. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia alanvaihtajille, mutta edellytyksenä on vaade entistä laaja-alaisemmalle ajattelulle ja uusien asioiden omaksumiselle. Jos haasteet kiinnostavat, muotoile osaamisesi uutta lisäarvoa tuovalla tavalla ja katsele rohkeasti mahdollisuuksia oman toimialasi ulkopuolelta.

Yllä mainittuja asioita kannattaa pohtia osana johtajan ammattitaidon kehittämisen ja oman työelämähaluttavuuden kannalta, vaikkei työnhaussa olisikaan.


Kirjoittaja on MPS Career Oy:n toimitusjohtaja Elina Koskela:

Urapolut ovat ammatillinen intohimoni. Erityisesti toimitusjohtajien työurat ja työ ovat pitkään olleet tutkailujeni kohteena. Ammennan näkemykseni toimitusjohtajuudesta useista perspektiiveistä: Toimitusjohtajien rekrytoijana, johtaja-arviointien tekijänä ja toimitusjohtajien coachina. Koen toimitusjohtajuuden ilot ja surut myös henkilökohtaisesti läheltä itse toimitusjohtajana työskennellen sekä toimitusjohtajan vaimona kodin näkökulmasta elettynä.

Toimitusjohtajien työhaastattelut, coaching-istunnot, heidän kirjoittamansa työhakemukset ja cv:t sekä yhteiset keskustelut ovat antaneet mahdollisuuden tarkastella roolia, joka on juridiselta pohjaltaan geneerisesti sama yrityksestä riippumatta, mutta arjen toteutuksena ja henkilökohtaisena kokemuksena jotain aivan uniikkia.

Blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä.

Kirjoittaja: Elina Koskela  Elina Koskela