Turvallisuus ja laatu

Turvallisuuteen tähtäävät toimintatavat ovat hyvän laadun ja työtyytyväisyyden perusta - rakenna kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

Riskien hallinta on keskeinen osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on vahinkojen, vaaratilanteiden ja toiminnan kannalta kielteisten tapahtumien estäminen. Toimintaan kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja hallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden varmistaa toiminnan laatu ja turvallisuus.

Turvallisuusjohtamisessa tarvitaan tehokkaita keinoja sitouttamaan henkilöstöä yhteisen turvallisuuden edistämiseen. Motivoivat ja monipuoliset digitaaliset ratkaisumme mahdollistaa osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin laajankin organisaation tarpeisiin.

Menestystarinoita

Älä mene PIIIP edellä puuhun - eli kuinka herättää kiinnostus terveysteknologian regulaatiota kohtaan

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Riskien hallinta nykyajan turvallisuusjohtamisessa

Potilasturvaportti – jatkuvalla oppimisella kohti laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen