Myyntitilanteiden hallinta

Tämän verkkokurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja oppimaan myyntityössä menestymistä. Kurssi käsittelee myyntitilanteisiin valmistutumista ja niiden hallintaa. Myynnissä menestyminen edellyttää asenteen ja luottamuksen merkityksen ymmärtämistä. Myyntitilanteiden hallinta edellyttää myös suunnitelmallisuutta ja kykyä käyttää erilaisia lähestymistapoja asiakkaan hyväksi. Niiden avulla luodaan perusta tulokselliselle myyntikohtaamiselle.

Kurssin sisältö

Huolellinen valmistautuminen

  • Kuinka asiakkaat tekevät päätöksiä ja miten asiakkuudet rakentuvat?
  • Miten valmistaudun myyntitilanteisiin?

Asiakkaan haasteiden selvittäminen

  • Millainen on asiakkaan hankintaprosessi?
  • Miten selvitän asiakkaan haasteet?
  • Kuinka rakennan luottamusta ja avaan myyntikeskustelun?

Ratkaisun rakentaminen hyödyistä

  • Kuinka esitän ratkaisun ja sitoutan asiakkaan siihen?

Lopputesti

Todistus opintosuorituksesta voidaan tulostaa, kun kurssi on suoritettu hyväksytysti.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat kertausta, neuvoja ja uusia näkökulmia myyntitilanteisiin vamistautumiseen ja niiden hallintaan.

Kesto

Noin 35 minuuttia sisältäen harjoituksia ja lopputestin.

Asiantuntijuus

Verkkokurssin sisältöasiantuntijana on toiminut Sales Excellence Nordic Oy. Kurssin asiantuntijoilla on kymmenien vuosien käytännön kokemus myyntityöstä, myynnin jotamisesta ja sen kehittämisestä useilta toimialoilta niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Verkkokurssin teoria pohjautuu Sales Excellencen 5 vaiheen –lähestymistapaan, jonka avulla osallistuja pystyy tuloksellisesti muuttamaan omia toimintatapojaan ja asennetta myyntityössään.

Menestystarinoita

RAY:n pelituotteet tutuiksi tuotekoulun ja pelivisan avulla

KONE I-Meet opettaa astumaan asiakkaan maailmaan

VR valjasti verkon asiakaspalvelukoulutukseen