Konsultoiva ratkaisumyynti

Verkkokurssi opettaa myyntitaitoja, joiden avulla voi kehittyä huippumyyjäksi ja asiakkaan konsultiksi. Uusien näkökulmien avulla on helpompi rakentaa pitkäikäisiä, molempia osapuolia hyödyttäviä asiakkuuksia. Kommunikoinnin työkalujen avulla hahmotetaan kokonaiskuvaa ja käytännönläheisten esimerkkitilanteiden kautta käännetään haastavat asiakastilanteet voitoksi.

Kurssin sisältö

Asiakkaan kohtaaminen

  • Millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ennen ja jälkeen asiakastapaamisen?
  • Kuinka sovitaan parhaiten asiakastapaaminen? Millaisia asioita tähän kannattaa hyödyntää?

Kysymysten kautta kartalle

  • Kuinka hyödyntää erilaisia kysymystekniikoita ja rakentaa niiden avulla asiakkuutta?
  • Millaisilla taktiikoilla selvitetään asiakkaan ongelmia, tarpeita, motiiveja ja ostoskriteerejä?

Haasteelliset tilanteet

  • Kuinka suhtaudutaan asiakkaaseen, joka ei ole valmis jatkamaan neuvotteluita?
  • Kuinka käsitellään vastalauseita ja hyödynnetään hypoteettisia kysymyksiä?

Lopputesti

Todistus opintosuorituksesta voidaan tulostaa, kun kurssi on suoritettu hyväksytysti.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat neuvoja ja uusia näkökulmia myyntitilanteisiin ja niiden hallintaan.

Kesto

Noin 40 minuuttia sisältäen harjoituksia ja lopputestin.

Asiantuntijuus

Verkkokurssin sisältöasiantuntijana on toiminut Sales Excellence Nordic Oy. Kurssin asiantuntijoilla on kymmenien vuosien käytännön kokemus myyntityöstä, myynnin johtamisesta ja sen kehittämisestä useilta toimialoilta niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Verkkokurssin teoria pohjautuu Sales Excellencen 5 Vaiheen –lähestymistapaan, jonka avulla osallistuja pystyy tuloksellisesti muuttamaan omia toimintatapojaan ja asennetta myyntityössään.

Menestystarinoita

RAY:n pelituotteet tutuiksi tuotekoulun ja pelivisan avulla

KONE I-Meet opettaa astumaan asiakkaan maailmaan

VR valjasti verkon asiakaspalvelukoulutukseen