Perehdytys

Perehdytetäänkö teillä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti? Myös silloin kun perehdyttäjä ja perehdytettävä ovat eri maissa tai tulevat eri kulttuureista? Entäpä silloin kun vaihtuvuus on suuri, tai kun tehtäviä vaihdetaan talon sisällä? Ovatko eri yksiköiden esimiehet sitoutuneita toteuttamaan yhteneväisen perehdytyksen?

Harvoin vastaus kaikkiin yllä esitettyihin kysymyksiin on kyllä. Perehdyttämisellä on kuitenkin valtava merkitys siihen kuinka nopeasti ja tehokkaasti uusi tai tehtävää vaihtava työntekijä pääsee täysipainoisesti hoitamaan hänelle annettuja työtehtäviä, ja kuinka pitkään hän tulee niissä viihtymään. Jotta työntekijät saadaan mahdollisimman nopeasti osaksi yritystä tekemään tuottavaa työtä, tarvitaan heidän perehdyttämiseksi tehokkaita, systemaattisia ja mitattavia toimintatapoja.

Verkkokoulutus sen kaikissa eri muodoissaan tarjoaa hyvät eväät oikea-aikaiselle, paikkariippumattomalle ja riittävän kattavalle perehdytysohjelmalle. Siirtämällä osan perehdytysprosessista verkkoon vapautat perehdyttäjän aikaa muuhun työhön, luot modernia ja positiivista työnantajakuvaa, ja varmistat, että kaikki työntekijät kaikissa toimipisteissä saavat yhtenäisen ja riittävän kattavan perehdytyksen työhönsä.

Digitaalinen kanava tarjoaa hyvät työkalut mm. työturvallisuuden sekä tuotteiden ja palveluiden kouluttamiseen. Myös laajemman perehdytysohjelman rakentaminen verkkoon on hyvä vaihtoehto sekä vakituisen että kausihenkilökunnan perehtymisen nopeuttamiseen. Monipuoliset verkkoratkaisut mahdollistavat osaamisen seurannan, suoritusten rekisteröinnin ja tarvittavan raportoinnin globaaleissakin organisaatioissa.

Menestystarinoita

"En tiennyt, että ohje koski minuakin"

Montako jalkaa kinkulla on?

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

MyCareer - Organisaatioiden urat uuteen malliin

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Mentoroinnilla on yhteiskunnallinen merkitys suomalaisen johtajuuden kasvussa

Uudenlaista johtajuutta merenkulkualalle

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

eUrapolku – uraohjausta ja työnhaun tukea verkossa

Riskien hallinta nykyajan turvallisuusjohtamisessa