Henkilöstön kehittäminen

"En tiennyt, että ohje koski minuakin"

Yritysten eettiset toimintaohjeet tai –mallit (Code of Conduct) jäävät helposti arjen jalkoihin. Vaikka haasteet ovat eri yrityksissä pitkälti samat, painotukset vaihtelevat toimialoittain ja kulttuurierot luovat oman ulottuvuutensa. Me olemme kartuttaneet case-pohjaisiin harjoituksiin perustuvan kirjaston, josta on helppo lähteä pohtimaan juuri teille sopivaa kokonaisuutta.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Tässä oli tällainen erikoistilanne, ei tähän normaalit ohjeet päde."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, MPS Prewise

Montako jalkaa kinkulla on?

MPS Prewise teki verkkokurssin rehukuljettajille Hankkijan, Agrimarketin ja logistiikkayritys Moveren toimeksiannosta. Rehukuskin työssä pitää olla tarkka, huolellinen, kohtelias, joustava. Rehukuljettajia on alle sata, mutta silti verkkokoulutus kannattaa, sillä riskit ovat suuret ja kuljettajia hankala kerätä yhteen paikkaan luokkahuonekoulutukseen.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Rehun laadukas kuljetus on olennainen osa meidän kaikkien turvallisuutta."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, MPS Prewise

YIT - Yhdessä parempiin tuloksiin

Mitä yhteistä on jääkiekkojoukkueen ja yrityksen johtamisella? Tätä MPS Prewise pohti yhdessä YIT:n henkilöstön kehittämistiimin ja Hannu Aravirran kanssa, kun Suomen suurimmalle asuntojen rakentajalle, YIT:lle, toteutettiin tulosjohtamiseen ja tehokkaisiin kehityskeskusteluihin valmentava pelillinen verkkokoulutus.

Lue lisää
Heidi Juhantalo

"Visuaalisesti yllättävä verkkokoulutus voi koukuttaa osallistujat, kun sen konsepti perustuu pelillisyyteen."

Heidi Juhantalo

LX Designer, Copywriter, MPS Prewise

MyCareer - Organisaatioiden urat uuteen malliin

Useimmissa organisaatioissa tunnistetaan urakehityksen tärkeys ja halutaan antaa haastavampia tehtäviä sitä mukaan, kun osaajat kehittyvät. Esimiehet kuitenkin tuskastelevat sitä, että vaikka alaiset haluavat eteenpäin ja lisää vastuuta, he eivät osaa sanoa, mitä haluttu lisävastuu konkreettisesti voisi olla. Näistä ajatuksista ja kokemuksista ponnistaa MPS Careerin ja MPS Prewisen rakentama ainutlaatuinen urajohtamisen palvelu, MyCareer.

Lue lisää
Päivi Montgomery

"Avainosaajissa on organisaation tulevaisuus ja erityisesti muutostilanteissa heidän pysyvyytensä halutaan varmistaa."

Päivi Montgomery

Business Development Manager, MPS Career

Uudenlaista johtajuutta merenkulkualalle

Arctia Shipping hyödynsi MPS Prewisen osaamista rakentaessaan sisäisen kehittämisohjelman. Yrityksessä haluttiin vahvistaa ja syventää erityisesti alusten päälliköiden ja maaorganisaation liiketoimintajohdon yhteistyötä. Merenkululle tyypilliset pitkät maantieteelliset etäisyydet vaikuttavat väistämättä päivittäiseen operatiiviseen johtamiseen. Johtamiskulttuuria haluttiin yhdenmukaistaa, mikä edellyttää myös esimieskunnalta yhtenäisiä toimintapoja.

Lue lisää
Iiro Pohjanoksa

"Menestyksekäs johtaminen edellyttää aina sujuvaa ja saumatonta yhteistyötä."

Iiro Pohjanoksa

Senior Partner, Senior Advisor, MPS Enterprises

Lääketurvallisuuspeli innostaa lääketeollisuuden työntekijät lääketurvallisuuteen

Algol Pharman farmaseuttiset palvelut yksikkö toteutti yhdessä MPS Prewisen kanssa Lääketurvallisuuspelin vastaamaan terveydenhuoltoalan lääketurvallisuuskoulutuksen lisääntyneeseen tarpeeseen. Lääketurvallisuuspelin avulla lääkeyrityksien työntekijöitä herätellään ymmärtämään, mitä lääketurvallisuus tarkoittaa kunkin työntekijän tehtävässä ja millaisissa tilanteissa jokaisella heistä on velvollisuus toimia uuden lainsäädännön mukaan.

Lue lisää
Satu Mesikämmen

"Algol Pharman tiimiläiset ovat ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan uutta tapaa oppia."

Satu Mesikämmen

Asiakkuuspäällikkö, MPS Prewise

Mentoroinnilla on yhteiskunnallinen merkitys suomalaisen johtajuuden kasvussa

Mentori-aktorisuhde perustuu kahden ammattilaisen luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja strukturoitujen keskustelujen avulla. Vaconin logistiikkajohtaja Säde on jakanut osaamistaan ja kokemuksiaan jo toistamiseen mentorina yritysten organisaatiorajat ylittävässä MPS Cross-Company Mentorointi -ohjelmassa. Hän kokee mentorin roolin yhteiskunnallisesti merkittävänä.

Lue lisää
Minna Hirsimäki

"Suomalaisen liike-elämän johtajien ja sellaisiksi aikovien uudistushalukkuudella on suuri merkitys suomalaisen johtajuuden kasvussa."

Minna Hirsimäki

Konsultti, MPS Prewise

Rovio Campus tuo pelillisyyden perehdyttämiseen

Miten hoitaa perehdytysprosessi tehokkaasti ja mitattavasti mutta hauskasti, kun taloon tulee jatkuvasti uusia henkilöitä, ja yrityskulttuuri on vielä melko nuori? Tähän haasteeseen roviolaiset lähtivät rohkeasti hakemaan tukea digitaalisen oppimisen työkaluista yhteistyössä MPS Prewisen kanssa.

Lue lisää

"Vaikka oppimissisällöt käsittelevät yrityksen brändiä ja tietoturvaa, on sisällössä käytetty pelimäisiä elementtejä."

eUrapolku – uraohjausta ja työnhaun tukea verkossa

eUrapolku, Prewisen tuella toteutettu MPS:n verkkopalvelu uudelleensijoittumisen (outplacement) valmennukseen, tarjoaa valmennettavan ja konsultin yhteistyöhön vuorovaikutteiset ja tietoturvalliset välineet, ja ohjaa ja aktivoi valmennettavaa käsittelemään tilannettaan.

Lue lisää
Päivi Montgomery

"Ohjaava lähestymistapa ja elävä ulkoasu ovat antaneet lisäpotkua opiskeluun niinäkin päivinä, kun into ja fiilikset uhkaavat lopahtaa."

Päivi Montgomery

Business Development Manager, MPS Career

Riskien hallinta nykyajan turvallisuusjohtamisessa

Riskien hallinta on keskeinen osa organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Sen tavoitteena on vahinkojen, vaaratilanteiden ja toiminnan kannalta kielteisten tapahtumien estäminen. Toimintaan kohdistuvien vaarojen tunnistaminen ja hallinta antaa organisaatioille mahdollisuuden varmistaa toiminnan laatu ja turvallisuus.

Lue lisää
Arto Helovuo

"Sähköiset työkalut ovat nousseet merkittävään osaan kaikilla turvallisuuden hallinnan alueilla."

Arto Helovuo

Päälennonopettaja, Finnair Flight Academyn & Turvallisuus- ja laatukonsultti, Huperman Oy

Kustannus Oy Duodecimille toteutettu V-käyrä-mobiilisovellus kartoitti suomalaisten tunnelmia

Suomalaiset ovat mobiilikansaa; Tilastokeskuksen mukaan jo reilusti yli puolella 16–44-vuotiaista suomalaisista on älypuhelin käytössään. V-käyrä-sovelluksen myötä älypuhelin oli myös kansan tuntojen tulkki.

Lue lisää

"Sovellus keräsi anonyymejä mielentila- ja paikkatietoja, joista koottiin tilasto, missä päin Suomea pää höyryää eniten."

Miten itse ratkaisisit tämän?

Olen nyt itse harjoitellut valmentavaa esimiesotetta jonkin aikaa. MPS Prewisen tarjoama 360°-arviointi oli silmiä avaava kokemus, etenkin kun sain kokeneen konsultin purkamaan tuloksia kanssani. Opin puolessatoista tunnissa itsessäni enemmän kuin puolessatoista vuodessa. Ymmärsin, että olen itsekin langennut esimiesansaan: kuvittelen että minun pitäisi osata ja tietää kaikki.

Lue lisää
Eevi Kuokkanen

"Muista olla itsellesi armollinen. Kukaan ei osaa, tiedä ja ehdi kaikkea."

Eevi Kuokkanen

Suunnittelujohtaja, Prewise Oy

Veripalvelun verkkokurssi uudistui helppokäyttöisemmäksi

Veripalvelu lanseerasi terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun Verensiirron ABO -verkkokurssin ensi kerran vuonna 2006. Verensiirtoon perehdyttävä kurssi on tavoittanut runsaasti käyttäjiä, joilta saadun arvokkaan palautteen pohjalta Veripalvelu lähti toteuttamaan verkkokoulutuksen uudistusta yhteistyössä Prewisen kanssa.

Lue lisää
Katja Meriläinen

"Prewise pystyi tarjoamaan meille kokonaisvaltaisen palvelun. Etenkin käytettävyysasioissa Prewise on antanut asiantuntijapanoksensa, jota erityisesti tarvitsimme."

Katja Meriläinen

Asiakasviestinnän suunnittelija, Veripalvelu

Potilasturvaportti – jatkuvalla oppimisella kohti laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa

Huperman Oy:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä kehitetty Potilasturvaportti™ -verkkopalvelu tarjoaa työkalut potilasturvallisuuden järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen periaatteiden mukaan. Potilasturvaportti mahdollistaa yhden käyttöliittymän kautta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden seurannan, henkilöstön osaamisen varmistamisen, laatu- ja turvallisuustapahtumien raportoinnin ja riskien hallinnan sekä kanavat potilaiden osallistumiseen potilasturvallisuuden kehittämistyöhön.

Lue lisää

"Suomessa STM:n arvion mukaan jopa 1700 potilasta menehtyy hoidosta aiheutuviin haittoihin joka vuosi."

Skanska Sverige hyödyntää verkko-oppimista riskitietoisuuden kasvattamiseen

Turvallisen työympäristön edelläkävijä Skanska päätti heti alkutaipaleellaan nostaa turvallisuuden toiminnassaan ykkösprioriteetiksi. Yritys tekee järjestelmällisesti työtä saavuttaakseen nollan onnettomuuden tavoitteensa. Safety First on käsite, jonka jokainen skanskalainen ympäri maailman tuntee.

Lue lisää

"Digitaalisen koulutuksen tärkeänä tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta korkeilla paikoilla työskentelyn riskeistä."