Ohjelman sisältö

Ohjelmaan hakeminen

Täytä hakulomake ja liitä CV:si mukaan.

Hakulomake, aktorit
Hakulomake, mentorit

Match-Making

Hedelmällisten keskustelujen syntyminen on koko ohjelman kulmakivi. Avoimuus ja luottamus parien välillä sekä molemmin puolinen arvostus ja kunnioitus ovat edellytyksiä sille, että ohjelman aikana tapahtuu kehitystä. Kokemukseltaan, odotuksiltaan ja persoonallisuudeltaan yhteensopivien mentori-aktori parien muodostaminen tehdään ennen ohjelman alkua.

Saat kutsun kahteen web-pohjaiseen itsearviointikyselyyn, joiden tulokset hyödynnetään yhteensopivien parien muodostamisessa. Lähtökohtana on aina aktorin kehittymistavoitteet ja odotukset. Otamme match-making:issa huomioon mentoreiden erityisosaamisen ja kokemuksen suhteessa aktoreiden kehittämisalueisiin ja tavoitteisiin. Lisäksi kiinnitämme huomiota molempien odotuksiin siitä, mitä kukin konkreettisesti haluaa saavuttaa osallistumalla ohjelmaan. Teemme kaikille osallistujille itsearviointikyselyn, jonka avulla kartoitamme mm. jokaisen vuorovaikutustyyliä ja motivaatiotekijöitä. Näin pyrimme varmistamaan myös persoonallisuudeltaan yhteensopivat parit. Testituloksista annamme henkilökohtaista palautetta, mikä auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämisalueet.

Esimerkkejä mentoroinnissa käsiteltävistä taito- ja osaamisalueista aktorin tavoitteista ja kehitystarpeista riippuen:

 • Oman toimintatyylin vahvuudet ja kehittämisalueet
 • Liike-elämän ja toimialan tuntemus
 • Johtamis- ja vuorovaikutustaidot
 • Kontaktien luominen ja suhdeverkostojen rakentaminen
 • Ajankäytön ja stressin hallinta
 • Urasuunnittelu
 • Yksittäiset työhön liittyvät haasteet

Ohjelman yhteiset tapaamiset

Kick-off valmennus, 0.5 päivää

 • viitekehys; mentorointi kehittämismuotona
 • vuorovaikutus oppimismenetelmänä
 • konkreettiset työkalut ja menetelmät tavoitteellisen prosessin läpiviemiseksi
 • omaan pariinsa tutustuminen ja liikkeellelähtö!
 • kokemukset ohjelmaan osallistuneilta mentoreilta ja aktoreilta

Aktoreiden välitapaaminen, 2 tunnin workshop

Mentoreiden välitapaaminen, 2 tunnin workshop

Mentoreiden ja aktoreiden yhteinen välitapaaminen, 3 tunnin workshop

Päätösseminaari, 0.5 päivää

 • prosessin onnistumisen sekä ohjelman vaikuttavuuden arviointi,
 • mikä on konkreettisesti muuttunut ja kehittynyt ohjelman aikana
 • ja miten se näkyy aktorin arjessa ja työssä.

Haluatko lisätietoa ohjelmasta?

MPS:n mentorointiohjelmasta vastaava konsultti Minna Hirsimäki tulee mielellään keskustelemaan mentoroinnin hyödyistä ja kertomaan ohjelmasta lisää. Sovi tapaaminen!

Minna Hirsimäki

+358 (0)20 746 9473
minna.hirsimaki(at)mps.fi

Kokemuksia

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa."
- Jaana Tarkki, toimitusjohtaja, Familon Oy

"Mentorini kanssa sain sparrailla uraani ja omaan kehittymiseeni liittyviä asioita ilman kytköstä tiettyyn työpaikkaan - sain näkemyksiä ja ajatuksia siihen, mihin pyrin tulevaisuudessa!"
- Nina Kujala, henkilöstön kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. Ohjelmassa tehdyt analyysit olivat hyvä runko mentorointijakson tekemiselle, omien toimintatapojen läpikäyntiin sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen.
- Kaisa Kiintonen, tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia

Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejä ovat muun muassa: