MPS Cross-Company Mentorointi-ohjelman osallistumismaksu

Ohjelma sisältää neljä yhteistä valmennustilaisuutta, jonka lisäksi mentori-aktori parit tapaavat toisiaan 4-5 viikon välein ohjelman keston ajan, yhteensä 8-10 kertaa.

Osallistumismaksu sisältää:

  • Tavoitteiden ja kehittämisalueiden määrittäminen haastattelun keinoin
  • Uramotivaatio- ja toimintatyylianalyysin: mentorit & aktorit

  • 360 arvio halukkaille aktoreille ja mentoreille

  • Match-making: kokemukseltaan, odotuksiltaan ja toimintatavaltaan yhteensopivat parit

  • Valmennukselliset workshopit: kick-off / välitapaaminen / yhteenveto & vaikuttavuus

  • Konkreettiset työkalut ja menetelmät tavoitteellisen ja strukturoidun prosessin läpiviemiseksi

  • MPS:n tuki ja ohjaus läpi koko prosessin

Aktorit

9 kuukauden mentorointiohjelman hinta on 3.100 € / aktori.

Mentorit

Mentoreilta ei peritä osallistumismaksua, mutta heille ei myöskään makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan.      

Haluatko lisätietoa ohjelmasta?

MPS:n mentorointiohjelmasta vastaava konsultti Minna Hirsimäki tulee mielellään keskustelemaan mentoroinnin hyödyistä ja kertomaan ohjelmasta lisää. Sovi tapaaminen!

Minna Hirsimäki

Minna Hirsimäki

+358 (0)20 746 9473
minna.hirsimaki(at)mps.fi

Kokemuksia

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa."
- Jaana Tarkki, toimitusjohtaja, Familon Oy

"Mentorini kanssa sain sparrailla uraani ja omaan kehittymiseeni liittyviä asioita ilman kytköstä tiettyyn työpaikkaan - sain näkemyksiä ja ajatuksia siihen, mihin pyrin tulevaisuudessa!"
- Nina Kujala, henkilöstön kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. Ohjelmassa tehdyt analyysit olivat hyvä runko mentorointijakson tekemiselle, omien toimintatapojen läpikäyntiin sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen.
- Kaisa Kiintonen, tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia

Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejä ovat muun muassa: