Aktoreilta ja Mentoreilta kuultua

Aktoreiden kokemuksia

”Mentorointiohjelma on ennen kaikkea antanut tukea johtajuuteen liittyviin kysymyksiin. Olen saanut vahvistusta omiin ajatuksiini sekä ohjausta syvällisempiin analyyseihin eri tilanteista ja potentiaalisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin.”

”Kiitos ainutlaatuisesta mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia uranaisen kanssa, jolla on aukotonta kokemusta ja paljon viisautta.”

”Mentorointiprosessi on ollut erittäin antoisa ja ajatuksia herättävä. Tunnen, että olen saanut todella paljon irti tästä. Mentorillani ei ole ainoastaan oleellinen ja kattava kokemus, jota hän avoimesti jakaa, vaan lisäksi hän on vaikuttanut siihen, että prosessimme on tavoitteellinen ja strukturoitu. Me aktorit olemme todella etuoikeutettuja, kun saamme osallistua tällaiseen kokonaisuuteen.”

"Osallistuin MPS:n mentorointiohjelmaan aktorina ja koko prosessi meni hienosti match makingista lähtien. MPS oli nähnyt vaivaa oikeiden aktori-mentoriparien löytämiseen – oma mentorini oli täysosuma!"

"On ollut hieno varata itselleen ja vain itselleen aikaa miettiä omaa uraansa, arvojansa, suuntaansa ja ylipäätään itsensä kehittämistä. Tähän asti on menty enemmänkin tuulen viemänä, mutta nyt voin sanoa, että herätys on tapahtunut ja minulla on huomattavasti selkeämmät suunnitelmat ja next-stepit tulevaisuuteen. Tällaisia vuosia voisi tulla lisääkin tulevaisuudessa."

Mentoreiden kokemuksia

”Prosessi on ollut äärimmäisen hyvä. Meillä on todella avoimet ja suorat keskustelut. Olemme yhdessä löytäneet toimivan rakenteen ja konkreettiset teemat jokaiselle istunnolle. Lisäksi olemme molemmat työstäneet näitä kysymyksiä istuntojen välissä.”

”On oleellista, että osaa asettaa oikeita kysymyksiä, joiden avulla saa aktorin avautumaan ja keskustelemaan sekä analysoimaan tilannetta. Äärimmäisen tärkeää on, että henkilökemia pelaa, jotta keskustelu on avoin ja rehellinen. Meillä on ollut todella antoisia ja hedelmällisiä keskusteluja – ja lisäksi mukavaa.”

”Henkilökemia meidän välillä toimii hyvin. Olemme etukäteen sopineet teemat joka istunnolle ja molemmat osapuolet tulevat valmistautuneina tapaamisiin. Tämä on toiminut hyvin ja antaa selkeän rakenteen keskusteluille.”

”MPS Cross-Company mentoronti-ohjelma antaa hyvän tavan tuulettaa omia ajatuksia. Ohjelma auttaa selkiyttämään omia tavoitteita sekä työ- ja yksityiselämässä. Oli hienoa jakaa osaamista ja kokemusta nuoremmille johtajille. Ohjelmasta saatavat hyödyt ovat helposti todennettavissa sekä aktorilta, että mentorilta. Voin suositella ohjelmaa lämpimästi”

 

Kokemuksia

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa."
- Jaana Tarkki, toimitusjohtaja, Familon Oy

"Mentorini kanssa sain sparrailla uraani ja omaan kehittymiseeni liittyviä asioita ilman kytköstä tiettyyn työpaikkaan - sain näkemyksiä ja ajatuksia siihen, mihin pyrin tulevaisuudessa!"
- Nina Kujala, henkilöstön kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. Ohjelmassa tehdyt analyysit olivat hyvä runko mentorointijakson tekemiselle, omien toimintatapojen läpikäyntiin sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen.
- Kaisa Kiintonen, tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia

Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejä ovat muun muassa: