MPS Cross-Company Mentoring

Mentorointiohjelma on tarkoitettu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille ja oppimiskykyisille osaajille. MPS tarjoaa mentorointiin uudenlaista, organisaatiorajat rikkovaa mallia, jossa mentori ja aktori tulevat eri organisaatiosta. MPS Cross-Company Mentoring on 9 kk:n ohjelma, joka rakentaa siltaa sukupolvien, yritysten ja organisaatiokulttuurien välille.

Seuraava MPS Cross-Company Mentoring -ohjelma alkaa 19.10.2017 ja haku ohjelmaan on käynnissä nyt!

Ohjelmaan valitaan 20 mentori-aktori paria, eli yhteensä 40 henkilöä.

Ohjelman tavoitteena on antaa valmiuksia työskennellä yritysten liiketoimintajohdossa ja edellytykset kasvaa nopeammin oman vastuualueensa syväosaajaksi. Myös johtoasemassa olevat henkilöt, jotka kaipaavat sparrausta ja tukea itseään kokeneemmalta osaajalta, voivat osallistua ohjelmaan aktorin ominaisuudessa.

Mentorointi perustuu kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen vuorovaikutukseen, jossa tietotaitoa siirretään säännöllisten ja tavoitteellisten keskustelujen avulla. Se pohjautuu vapaaehtoisuuteen, mutta edellyttää molempien osapuolien vahvaa sitoutumista prosessiin.

Tavoitteellinen ja tuloksellinen prosessi

Emme jätä mentori-aktoripareja oman onnensa varaan, vaan annamme toimivaksi todettuja konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla parit pääsevät heti liikkeelle ja voivat luoda itselleen sopivan toimintamallin. Tavoitteellisessa mentorointiprosessissa on selkeä päämäärä; alku ja loppu. Parit laativat yhdessä sopimuksen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat prosessiin ja sen luottamuksellisuuteen. Ohjelman lopussa arvioidaan prosessin onnistumisen ja ohjelman vaikuttavuutta – mihin tuloksiin se on johtanut, mitä kehitystä on tapahtunut ja saavutettiinko tavoitteet.

MPS Cross-Company Mentoreilla on korkea profiili ja vankka osaaminen

Kutsumme mentorit ohjelmaan yritysten ylimmästä johdosta. Hyvä mentori on arvostettu ja tunnustusta saanut henkilö, joka omaa erinomaiset vuorovaikutustaidot. Edellytämme mentoreilta vahvaa sitoutumista prosessiin ja halua avoimesti jakaa omia kokemuksiaan sekä kykyä paneutua aktoreiden kysymyksiin ja tilanteisiin.

Hae mentoriksi jos haluat kannustaa osaajia tavoittelemaan uusia haasteita tai johtotehtäviä ja myötävaikuttaa menestyskulttuurin levittämiseen. Samalla saat itsellesi uutta energiaa ja uusia näkökulmia. MPS Cross-Company Mentorilla on tyypillisesti:

 • Laaja, monipuolinen ja syvä ammatillinen osaaminen
 • Vahva kokemus johtajuudesta
 • Tahto sitoutua prosessiin ja jakaa kokemustaan

MPS Cross-Company Aktoreilla vahva halu kehittyä

MPS Cross-Company Aktori osaa selkeästi tuoda esille kiinnostuksensa henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä.Ikä- tai koulutusrajoitteita ohjelmaan ei ole. Edellytämme hyviä näyttöjä tuloksellisesta toiminnasta ja ennen kaikkea halua sekä kykyä kasvaa ja kehittyä tulevaisuuden johtajaksi tai alueesi syväosaajaksi.

Hae aktoriksi jos haluat tukea ja sparrausta itseäsi kokeneemmalta henkilöltä esimerkiksi uusien haasteiden edessä tai vauhtia määrätietoisen urapolun rakentamiseen. MPS Cross-Company Aktori on tyypillisesti:

  • Kehityshaluinen ja oppimiskykyinen
  • Haluaa määrätietoisesti edetä urallaan ja saada lisää vastuuta
  • Saada lisää itseluottamusta ja rohkeutta tarttua uusiin vaativiin haasteisiin
  • Syventää omaa asiantuntijuutta ja saada tukea ammattitaidon kehittämiseen

MPS Cross-Company Mentorointiohjelman hyödyt

Mentorointiohjelman hyödyt mentoreille

 • Uutta tietoa ja uusia näkökulmia
 • Omien ajatusten kyseenalaistaminen
 • Kokemuksia menestyksestä
 • Vaihtelua ja uutta energiaa
 • Uusien voimavarojen löytäminen

Mentorointiohjelman hyödyt aktoreille

 • Uutta tietoa ja uusia näkökulmia
 • Omien ajatusten kyseenalaistaminen
 • Kokemuksia menestyksestä
 • Vaihtelua ja uutta energiaa
 • Uusien voimavarojen löytäminen

Haluatko lisätietoa ohjelmasta?

MPS:n mentorointiohjelmasta vastaava konsultti Minna Hirsimäki tulee mielellään keskustelemaan mentoroinnin hyödyistä ja kertomaan ohjelmasta lisää. Sovi tapaaminen!

Minna Hirsimäki

Minna Hirsimäki

+358 (0)20 746 9473
minna.hirsimaki(at)mps.fi

Kokemuksia

"Koin ohjelman erittäin hyödylliseksi ja mentorin kanssa yhteistyö oli todella antoisaa."
- Jaana Tarkki, toimitusjohtaja, Familon Oy

"Mentorini kanssa sain sparrailla uraani ja omaan kehittymiseeni liittyviä asioita ilman kytköstä tiettyyn työpaikkaan - sain näkemyksiä ja ajatuksia siihen, mihin pyrin tulevaisuudessa!"
- Nina Kujala, henkilöstön kehityspäällikkö, Fingrid Oyj

Keskustelut loistavan mentorin kanssa loivat uskoa omaan osaamiseen ja antoi eväitä haasteellisiin projekteihin. Ohjelmassa tehdyt analyysit olivat hyvä runko mentorointijakson tekemiselle, omien toimintatapojen läpikäyntiin sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen.
- Kaisa Kiintonen, tuoteryhmäpäällikkö, Lejos Oy

Toteutamme myös yrityskohtaisia mentorointiohjelmia

Yhtiöiden sisäisten mentorointiohjelmien referenssejä ovat muun muassa: