Johtajuuden kehittäminen

Johtoryhmätyön kehittäminen

MPS:n johtoryhmätyön kehittämisprosessissa huomioidaan johtoryhmän toimintaa suhteessa toimintaympäristöön, strategian vaatimiin tavoitteisiin ja organisaation ohjaamiseen. Lisäksi paneudutaan johtoryhmän sisäiseen työskentelyyn ja sen jäsenten toimintaan ja potentiaaliin.

Johtoryhmän kehittämisprosessi edistää menestyksekästä strategian implementointia ja synergiaetujen saavuttamista. MPS:n johtoryhmätyön arviointi- ja kehittämisprosessi avaa johtoryhmän nykytilanteen barometrin avulla faktoina, joiden pohjalta voimme yhdessä löytää tärkeimmät kehittämistoimenpiteet ja edesauttaa johtoryhmätyön systemaattista kehittämistä.

Kehittämistyö jäsentää johtoryhmän ja sen jäsenten työskentelyä keskittymällä oleelliseen, hyödyntämällä ryhmän jäsenten erilaisuutta ja vapauttamalla ryhmän voimavaroja. Liiketoimintalähtöisyydellä sekä sen hetken liiketoimintatilanteen ja -haasteiden huomioimisella varmistamme johtoryhmätason ketteryyden ja kyvyn uudistua.

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Hyvä esimiestyö on liiketoiminnan menestymisen edellytys, koska hyvin johdetut ihmiset motivoituvat, toimivat tehokkaammin ja oikeaan suuntaan. MPS:n esimiestyön kehittämisen palveluiden tarkoitus on vahvistaa johtamista yksilö- ja organisaatiotasolla. Muutos ja kehittyminen lähtevät yksilöstä ja itsetuntemuksesta. Kehittymisprosessissa jokaiselle esimiehelle rakentuu yksilöllinen tapa toimia esimiehenä.

Yksilöllinen johdon kehittymisanalyysi ja MPS 360° -kehittämisanalyysi antavat johtajalle

  • Palautetta oman esimiestyöskentelyn tueksi ja
  • Palautetta itsetuntemuksen lisäämiseksi
  • Lähtökohdat henkilökohtaisen kehityssuunnitelman rakentamiseen

Johdon kehittymisanalyysi tarjoaa tuen myös haastaviin prosesseihin, kuten ura- ja seuraajasuunnitteluun, muutostilanteisiin ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen.

MPS:n esimiestyön kehittämisen kokonaisuus tarjoaa myös yrityksen johdolle käsityksen siitä, missä tilassa johtaminen on ja antaa esimiehille valmiuksia johdonmukaiseen, kannustavaan, innostavaan ja työskentelyn sujuvuutta tukevaan toimintamalliin.

MPS:n esimiestyön kehittämisohjelma soveltuu mm. näihin tilanteisiin:

  • Halutaan yhdenmukaistaa esimieskäytäntöjä
  • Tarjotaan uusille esimiehille esimiesvalmiuksia
  • Päivitetään kokeneiden esimiesten taitoja valmentavampaan suuntaan

Erilaisia muutostilanteita, jotka vaativat esimiestyöltä erityistä onnistumista, tuemme muutosvalmennuksin sekä johdon ja esimiesten coaching-ohjelmien avulla. Lisäksi MPS Organizational Dynamics -työkalua voidaan hyödyntää organisaatiokulttuurin tutkimisessa ja muutoksen vauhdittamisessa esimerkiksi fuusioissa tai uuden strategian toiminnallistamisessa.

 

 

Ajankohtaista

EU:n tietosuoja-asetus vauhdittaa tietosuojatyötä yrityksissä

30.11.16

Myynti kasvuun - Musti ja Mirri sai tehoa tuotekoulutuksiin verkkokoulutuksella!

08.11.16

Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin

16.06.16

Blogi

Motivaatiota arkeen - tee edes tämä

16.03.2017

Katse omaan napaan - ammatillinen itsereflektio ja miksi siitä pitäisi kiinnostua

16.03.2017