MPS Management Development Audit

Johdon kehittämisanalyysit (Management Development Audit, MDA) tukevat organisaation avainhenkilöitä strategian mukaisen toiminnan seuraamisessa. Niiden avulla tehostetaan johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tuetaan johtoa muutoksen hallinnassa ja läpiviemisessä.

MDA on tarkoitettu kehittymisen työkaluksi organisaation johdolle ja avainhenkilöille, kun halutaan tukea yksilöllisiä johtamisvalmiuksia ja kehittää johtajuutta tai johtoryhmätyöskentelyä. Johdon kehittämisanalyysi tukee johtoa ja avainhenkilöitä henkilökohtaisesti johtamisen kehittämisessä strategian mukaisesti vastaamaan tulevaisuuden liiketoiminnan haasteita. Se tehostaa johtamista ja esimiestyöskentelyä sekä tukee johtoa muutoksen vauhdittamisessa ja läpiviemisessä.

Ryhmän tai organisaation toiminnan muutos edellyttää yksilötason käyttäytymisen muutoksia. Johdon kehittämisanalyysillä vahvistetaan itsetuntemusta omasta ja luodaan johtajana kehittymistä tukeva käsitys potentiaalisuudesta. Laadimme johdon kehittämisanalyysien pohjalta toimeksiantajalle yhteenvedon organisaation johtamisen tilasta. Kehittämistoimenpiteet voidaan kohdentaa vastaamaan yksilöllisiä ja organisaation tarpeita.

Ajankohtaista

Perheyritysten sukupolven vaihdoksilla on suuri merkitys Suomen talouteen ja menestykseen - Peter Therman vahvistaa MPS Family Governance Advisory liiketoimintaa

16.02.17

Pafille löytyi sopiva toimitusjohtaja yhteistyössä MPS Executive Searchin kanssa

19.05.16

Milloin on aika vaihtaa työpaikkaa? Ihmisenä ja työntekijänä olemiseen kuuluu erottamattomasti uteliaisuus ja vaihtelunhalu.

17.05.16

Blogi

Motivaatiota arkeen - tee edes tämä

16.03.2017

Katse omaan napaan - ammatillinen itsereflektio ja miksi siitä pitäisi kiinnostua

16.03.2017