Hallitusosaajien kehittäminen

MPS Board Competence on hallitustyön kehittämisen edelläkävijä vuosien kokemuksella. Olemme tuotteistaneet prosessimme tehokkaiksi ja aikaansa seuraaviksi kokonaisuuksiksi. Myös kaikilla konsulteillamme on omakohtaista liikkeenjohdon kokemusta eri toimialoilta, myös kansainvälisellä tasolla.

Hallitustyön kehittäminen tehostaa hallituksen sisäistä työtä. MPS Board Competencen kehittämisprosessin tuloksena hallitus pystyy paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään kunkin jäsenensä kompetenssit, maksimoimaan keskusteluntehokkuuden ja keskittymään tehtäväänsä toimintaympäristön muutosten luotaajana sekä operatiivisen johdon sparraajana. Prosessi tukee hallitusta myös asettamaan itselleen kehittymistavoitteet ja toimimaan systemaattisesti niiden saavuttamiseksi.

Hallitustyön vaatimukset muutoksessa

Yritysten, yritysjohdon ja osaamisen uudistuessa on luonnollista, että myös hallitustyö uudistuu. Hallituksen jäseniltä vaaditaan relevanttia osaamista ja aikaa, mutta myös kykyä hyödyntää näitä resursseja tehokkaasti. Lisäarvoa tuottavan hallituksen on kyettävä kulkemaan jatkuvasti askeleen edellä muita.

Hallituksen ja ylimmän johdon roolien on oltava selkeitä. Ulkopuolinen sparraaja mahdollistaa objektiivisen ja johdonmukaisen kehittämisen, samoin vertailutiedon hyödyntämisen tavoitteiden saavuttamisessa. MPS:n puolueeton tuki ja poikkeuksellisen laaja yhteiskunnallinen kontaktipinta palvelevat niin yksityisen, julkisen kuin kolmannenkin sektorin toimijoita.

Hallitustyön kehittäminen ja palvelukonseptit

MPS Board Competence tarjoaa monipuolisesti palveluja hallitustyöskentelyn arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Siksi olemme usein käytetty kumppani omistajalinjauksissa ja hallitustyön kehittämisessä. Hallitustyön arviointi ja kehittäminen ovat oleellisia osia yrityksen kilpailukyvyn kannalta, koska hallituksilta ja johtoryhmiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja kykyä toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Menestyvän työyhteisön johto suuntautuu tulevaisuuteen ja kykenee uudistumaan. Erilaisuuden ja monipuolisen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen, verkostojen hallinta sekä valmentava johtaminen ovat toimivan ja tuloksellisen työyhteisön perusta.

Hallitustyön kehittämiseksi on käytettävissä kaksi palvelukonseptia, jotka auttavat arvioimisessa ja kehittämisprosesseissa.

MPS Board Barometer®

Hallitustyön arvioinnin kokonaiskonsepti. Barometri-tutkimus toimii kätevimmin netissä, jossa asiakkaallamme on mahdollisuus tehdä arvioita hallituksen toiminnasta.

MPS Board Analyser®

Hallitustyön laaja-arviointi ja kehittämisprosessi, joka sisältää esimerkiksi hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan syvähaastattelut ja hallituksen ryhmä-coachingin.

Lisätietoja palvelukonsepteista saat täyttämällä sivuillamme olevan yhteydenottopyynnön.

Omistajuuden kehittäminen

MPS on panostanut omistajatahon monipuoliseen tukemiseen. Myös omistajuuden pitkäjänteinen kehittäminen on osa palvelukonseptejamme, joita ovat:

  • Sukupolvenvaihdokset
  • Hyvä hallintastruktuurin kehittäminen
  • Yksilölliset potentiaalikartoitukset
  • Web-pohjaiset strategia-, ilmapiiri- ja sitoutumis-/kiinnostumiskyselyt

MPS Board Competence tarjoaa monipuolisen ja asiantuntevan arviointipalvelukokonaisuuden, kun esimerkiksi yrityskaupoissa ja omistajavaihdoksissa ilmenee tarvetta arvioida hallitusta, johtoa tai henkilöstöä. Meillä on kokemusta niin ison kuin pienenkin toimijan arvioinnista.

Palvelukonseptit omistajatahon muutoksissa ja yrityskaupan tukeminen Due Diligence palveluilla:

  • Hallituksen Due Diligence
  • Johdon Due Diligence
  • Henkilöstön HR Due Diligence

Ajankohtaista

Perheyritysten sukupolven vaihdoksilla on suuri merkitys Suomen talouteen ja menestykseen - Peter Therman vahvistaa MPS Family Governance Advisory liiketoimintaa

16.02.17

Pafille löytyi sopiva toimitusjohtaja yhteistyössä MPS Executive Searchin kanssa

19.05.16

Milloin on aika vaihtaa työpaikkaa? Ihmisenä ja työntekijänä olemiseen kuuluu erottamattomasti uteliaisuus ja vaihtelunhalu.

17.05.16

Blogi

Motivaatiota arkeen - tee edes tämä

16.03.2017

Katse omaan napaan - ammatillinen itsereflektio ja miksi siitä pitäisi kiinnostua

16.03.2017