Business Coaching

Business Coaching on yksilöllinen kehittymisen prosessi. Coachingissa paneudutaan coachattavan yksilön tilanteeseen ja haasteisiin. Henkilö rakentaa omia kykyjään ja taitojaan organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sparraavan coachin avulla.

MPS:n Business Coachingin tavoitteena on saada aikaan pysyviä käyttäytymisen muutoksia. Muutos parantaa organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Sertifioitujen Business Coachien ohjaamaan prosessiin kuuluvat tavoitteiden määrittely, valmennus sekä muutoksen arvioiminen sovituilla mittareilla. Business Coaching sopii erilaisiin muutostilanteisiin, sekä itsensä kehittämiseen tähtäävälle yksilölle ja organisaatiolle.

Coaching-prosessi toimii erinomaisesti esimerkiksi haastavissa johtamistilanteissa ja muutostilanteen hallinnan tukemisessa sekä uusien näkökulmien löytämisessä. Coachingin osana henkilön itsetuntemus, tietoisuus omista voimavaroista ja oman toiminnan vaikutuksista lisääntyvät.

MPS on panostanut systemaattisesti suomalaisen business coaching-kulttuurin luomiseen. Yhtiöllä on lukuisia sertifioituja Business Coaching-konsultteja Suomessa, joilla on vahva kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liiketoiminnasta. Business Coaching -kumppanuus MPS:n kanssa tuottaa konkreettisia tuloksia.

Avoimet työpaikat

Jätä hakemus jo tänään >>

Ajankohtaista

Katse omaan napaan - ammatillinen itsereflektio ja miksi siitä pitäisi kiinnostua

31.03.17

Kykytestit eivät ole älykkyyden mittaamista varten

16.03.17

Lue MPS Family Governance Advisory liiketoiminnan vetäjä Peter Thermanin haastattelu Perheyritysten liiton lehdessä Hartwall Capitalista

15.03.17

Blogi

Motivaatiota arkeen - tee edes tämä

16.03.2017

Katse omaan napaan - ammatillinen itsereflektio ja miksi siitä pitäisi kiinnostua

16.03.2017